piatok 4. decembra 2020

Bankroty: Najviac v Bratislavskom kraji

V novembri zbankrotovalo 1.147 obyvateľov Slovenska, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka so 484 osobnými bankrotmi nárast o vyše 136 percent. Vlani zbankrotovalo v novembri 484 ľudí. Oproti októbru tohto roka sa počet osobných bankrotov zvýšil o viac ako 41 percent. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Crif - Slovak Credit Bureau.

,,Počet osobných bankrotov v jednom mesiaci naposledy prekročil tisícku v máji a v novembri sa dostal na úroveň, ktorú sme zaznamenávali v prvých troch mesiacoch tohto roka, teda pred zavedením protipandemických opatrení", uviedla hlavná analytička Jana Marková. Minuloročný počet bankrotov však podľa nej tohoročné výsledky zrejme neprekoná, aj keď záver roka ešte môže prekvapiť. Vlani v decembri totiž súdy vyhlásili rekordných 2.073 osobných bankrotov.

Najviac osobných bankrotov (267) bolo vyhlásených v Bratislavskom kraji, najmenej v Žilinskom kraji (91). Najväčšiu skupinu zbankrotovaných dlžníkov tvorili muži a ženy vo veku od 40 do 49 rokov s podielom 30,95 percenta, nasledovali tridsiatnici s podielom 24,85 percenta.

Od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca novembra 2020 možnosť oddlženia využilo už viac ako 48-tisíc obyvateľov Slovenskej republiky, v tomto roku už viac ako 10-tisíc. Zároveň v novembri 2020 súdy zrušili 800 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich 723 bolo zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 77 po splnení konečného rozvrhu výťažku, keď veritelia získali aspoň časť z hodnoty svojich pohľadávok.