piatok 4. decembra 2020

Upozorňujeme: Nebezpečné kaše Nestlé

Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) rozoslal oznámenie Poľska - Kadmium v ryžovom výrobku pre dojčatá a malé deti pôvodom z Poľska. 

V Nestle Sinlac® Bezgluténovom výrobku od 4. mesiaca veku, značka: Nestle Sinlac, 500 g, výrobné č.: 01970291R, DMT: 30/09/2021, krajina pôvodu: Poľsko, výrobca: Nestle Polska S.A., balený: Nestle Spain bol laboratórnou analýzou zistený obsah kadmia 0,067 mg/kg (max. povolený limit podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006 je 0,04 mg/kg). Možným zdrojom kontaminácie je ryža pôvodom z Talianska.

Keďže sa uvedené výrobky ešte môžu nachádzať aj v Slovenskej republike, Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča, aby ste uvedené výrobky nekupovali, už zakúpené výrobky nepoužívali a prípadne ich vrátili späť do predajní.