streda 2. decembra 2020

Trend: Poistné podvody

Poisťovacie podvody sú aktuálnym a celosvetovým problémom, s ktorým sa snaží bojovať každá poisťovňa. Pokusy o podvody v súvislosti so životným poistením narástli v roku 2019 medziročne až o 30 %. Stúpa však aj počet odhalených pokusov o podvody, a to vďaka práci profesionálnych anti-fraud officerov, ktorí sa zaoberajú odhaľovaním poistných podvodov.

Tím špecialistov, ktorý odhaľuje poistné podvody a snaží sa im predchádzať, je už dnes samozrejmosťou v každej poisťovacej spoločnosti. Medzi odborníkov, ktorí aktívne odhaľujú poistné podvody v oblasti životného poistenia a snažia sa im svojou činnosťou predchádzať, patrí aj anti-fraud officer Jozef Harvan. V boji s poistnými podvodmi považuje za dôležitú prevenciu, ktorá prebieha v troch stupňoch. V prvom rade sa inštitúcie snažia zabrániť rozličnými opatreniami samotnému vzniku podvodného konania. Ďalej identifikujú konkrétne problémy jednotlivcov alebo skupín. No a v neposlednom rade sa prijímajú opatrenia na základe poučení zo vzniknutých podvodov alebo protiprávneho konania. Anti-fraud officer však nepôsobí iba v prípade, ak sa objaví podozrenie na spáchaný podvod. „V rámci riadenia rizík podvodu (tzv. Fraud risk managment) sme v rôznych procesoch spoločnosti zahrnutí prakticky skoro vždy. Či už ide o nastavenie predajných procesov, odmeňovanie, zmeny procesov alebo pri vývoji produktov. Snahou je nastaviť, okrem iného, akýkoľvek proces tak, aby sa zamedzilo aj vzniku podvodu“, vysvetľuje J. Harvan.

Medzi najčastejšie prípady pokusov o podvod, ktorých sa dopúšťajú klienti NN Životnej poisťovne, patrí snaha o antidatovanie zmluvy, keď sa klient snaží uzatvoriť zmluvu až potom, ako sa mu prihodil nejaký úraz alebo falšovanie lekárskej dokumentácie. „Najčastejšie riešime trestné činy v súvislosti s podvodom, poisťovacím podvodom či neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi. V niektorých prípadoch ide aj o jednočinný alebo viacčinný súbeh trestných činov, tzn. ak páchateľ jedným alebo viacerými skutkami spácha viac trestných činov“, hovorí Harvan. Upozorňuje tiež na fakt, že ľudia, ktorí páchajú poistný podvod, si nie vždy uvedomujú závažnosť svojich skutkov v snahe zabezpečiť si finančný prospech. V súčasnej situácii, kedy je na Slovensku vyhlásený núdzový stav, je pritom možné za trestné činy uložiť oveľa prísnejšie tresty. V núdzovom stave môže byť podvodníkovi aj za „obyčajný podvod“ uložený trest v rozmedzí 10 až 15 rokov.