piatok 4. decembra 2020

Upozorňujeme: Zámena liekov

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) informuje o stiahnutí z trhu lieku Losartan Zentiva. Dôvodom je zámena blistrov v balení lieku v šari číslo 2140420. 

Ak máte Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49527, č. šarže: 2140420 a Losartan Zentiva 50 mg filmom obalené tablety tbl flm 90x50 mg (blis.PVC/PVDC/Al), kód ŠÚKL: 49530, č. šarže: 2140420, načaté aj nenačaté balenie je potrebné čo najskôr vrátiť do lekárne, najlepšie do tej, v ktorej bol liek vydaný. Bezodkladne kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára s cieľom predpísania lieku, aby nedošlo k prerušeniu liečby. Pokiaľ má pacient inú šaržu než vyššie uvedenú, liek môže užívať aj naďalej.

V balení lieku Losartan Zentiva sa nachádzal liek Zodac s účinnou látkou cetirizin určený pre ruský trh. Tablety Zodac, ktorých prítomnosť sa zistila v balení šarže 2140420 lieku Losartan, Zentiva 50 mg, sú indikované na liečbu alergie a sú určené dospelým a deťom od šiestich rokov na zmiernenie prejavov alergickej nádchy a žihľavky. Losartan sa používa na liečbu vysokého krvného tlaku u dospelých a detí od šiestich rokov, na ochranu obličiek u niektorých hypertenzných pacientov, na liečbu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a u pacientov s vysokým krvným tlakom a zhrubnutím ľavej srdcovej komory na prevenciu vzniku cievnej mozgovej príhody.

Blistre lieku Losartan Zentiva a Zodac sú od seba navzájom rozlíšiteľné voľným okom. Blister lieku Zodac je okrem toho v ruskom jazyku. Podľa odborníkov sa však môže stať, že si pacient pri rutinnom užívaní lieku zámenu nevšimne.