utorok 1. decembra 2020

SR: Vývoj cien v 3. štvrťroku 2020

Podľa Štatistického úradu SR sa na Slovensku ceny vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2020 znížili v porovnaní s 3. štvrťrokom 2019 o 0,6 %. Nezmenené zostali ceny v právnych a účtovníckych službách.

Znížili sa ceny najmä v službách v poštových a kuriérskych službách o 15,5 %, oblasti počítačového programovania o 1,4 %, finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 1,1 %, poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 8,4 %, právnych a účtovníckych službách o 4,0 % a v architektonických a inžinierskych službách o 2,7 %. Na druhej strane sa zvýšili ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 1,2 %, v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 5,3 %, telekomunikáciách o 1,4 %, službách v oblasti nehnuteľností o 2,9 %, oblasti vedenia firiem o 1,1 % a v reklame a prieskume trhu o 6,6 %. 

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 3. štvrťroku 2020 zvýšili v porovnaní s 2. štvrťrokom 2020 o 0,4 %. Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 0,3 %, telekomunikáciách o 0,1 %, službách v oblasti počítačového programovania o 0,3 %, finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 1,5 %, službách v oblasti nehnuteľností o 3,5 %, oblasti vedenia firiem o 0,7 % a v architektonických a inžinierskych službách o 12,5 %. Naopak znížili sa ceny najmä v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 0,1%, poštových a kuriérskych službách o 13,0 %, poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 1,0 % a v reklame a prieskume trhu o 2,9 %.