streda 2. decembra 2020

Výzva: Dotácie na zber bioodpadu

Environmentálny fond poskytne pre samosprávy dotácie na zber bioodpadu a výstavbu malých kompostární v maximálnej výške 150.000 eur. O dotáciu môžu samosprávy žiadať do 15. decembra tohto roka.

Podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR môžu samosprávy v rámci tejto výzvy požiadať o financie na zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na bioodpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou, tvrdí odbor komunikácie. Môžu tiež požiadať o dotácie na osvetu vo forme letákov v kombinácii s výstavbou kompostárne alebo zakúpením zberných nádob, alebo na kombináciu všetkých aktivít.

V rámci prvého oddielu dokumentu Špecifikácie činností podpory na rok 2021 je maximálna miera podpory formou dotácie 95 percent z oprávnených nákladov projektu, pričom podmienkou je minimálne päť percent spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu a v rámci druhého oddielu je maximálna miera podpory formou dotácie 100 percent oprávnených nákladov projektu.  Na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška žiadanej dotácie 50.000 eur.

Obce a mestá by mali od 1. januára 2021 zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Cieľom opatrenia je eliminovať a odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. K doterajším farebným kontajnerom na triedený zber odpadu by mal pribudnúť ďalší, určený len na potravinové zvyšky z kuchyne. Na Slováka ročne pripadá 100 kilogramov potravinového odpadu.