pondelok 30. novembra 2020

On-line: Nebezpečné reklamy

Azda nikomu neunikli pribúdajúce reklamy na on-line hazard, s ktorými sa denne stretávame na internete, v živých vysielaniach v rádiách a televízií. V hlavnom vysielacom čase tak sledujeme reklamy, ktoré promujú hazard ako jednoduchú cestu k zárobku, kde je prípadná výhra prezentovaná ako splnenie si snov o rozprávkovom živote. Takto neregulovaná reklama však môže mať až fatálne následky. Vzhľadom sa neustále stúpajúci počet reklám na online hazard preto môžeme očakávať nárast závislých hráčov, nehovoriac o tom, že ohrozenou skupinou sú aj mladiství. 

Spoločnosti prevádzkujúce hazard používajú celý rad reklamných stratégií, ktorými ľahko upútajú aj deti a mladistvých. V štúdii Centra pre závislosti a mentálne zdravie v Kanade vďaka reklamám na hazardné hry ich chce 42 % mladých ľudí vyskúšať a 61 % si predstavuje, alebo sníva o tom, čo by si za svoju výhru mohli kúpiť. Neskoršia štúdia, ktorú vydalo v marci 2020 Ipsos MORI v spolupráci s GambleAware, vysvetľuje, že medzi reklamami zameranými na hazard vyskytujúcimi sa na internete a v televízií a správaním detí a zraniteľných dospelých osôb existuje jasná súvislosť. Ďalej poukazuje na pomerne prekvapivé kľúčové zistenia: štyria z desiatich respondentov vo veku od 11 do 24 rokov, ktorí sa zúčastnili prieskumu ScotCen vo Veľkej Británii, boli identifikovaní ako už súčasní hráči, z čoho 23 % sú deti vo veku 11-17 rokov. Zároveň 4 z 10 respondentov, ktorí s hraním hazardných hier ešte nemali skúsenosť, uviedli, že v najbližšom období pravdepodobne plánujú tiež skúsiť hrať za peniaze. Budujeme si tak aj my prostredníctvom reklám promujúcich hazard generáciu gamblerov? Na problematiku reagujú aj domáci odborníci. „Reklamy na hazard by mali byť jednoznačne obmedzené, prípadne by ich obsah mal prezentovať zodpovedný prístup k hraniu alebo jeho riziká. V prvom rade si musí hráč uvedomiť potenciálne riziko prehry. Vždy si musí položiť otázku, či mu hranie prináša radosť z hry a či si môže dovoliť prehrať peniaze, o ktoré hrá. Zodpovedné hranie je totiž len s jednou z foriem zábavy, od ktorej neočakávate možnosť rýchleho zárobku, a s ktorou dokáže kedykoľvek prestať”, vysvetľuje Daniel Dolejší. 

Ako sú regulované on-line kasína a reklama na Slovensku? Úprava zákona, vďaka ktorej bol zrušený monopol štátneho Tiposu, umožnila vstup na trh novým súkromným online kasínam. Jedným z cieľov zmeny legislatívy bolo vytlačiť nelegálnych prevádzkovateľov na internete a tak zmenšiť čierny trh, čím by sa čiastočne vyriešil problém s hraním Slovákov v zahraničných on-line kasínach. Zmena so sebou prináša aj pozitívny dopad na našu ekonomiku, nakoľko peniaze z licencií aj z daní z príjmov viac nebudú odtekať do zahraničia. V rámci nového zákona sa však nekládol dostatočný dôraz na prevenciu, ktorej cieľom by malo byť zabrániť vzniku závislosti na on-line hazardných hrách. „Práve dostatok informácii vie byť užitočným a podstatným nástrojom v rámci prevencie patologického hráčstva. Preto v rámci nášho projektu hráči nájdu na stránke informácie o bezpečnom a zodpovednom hraní a samozrejmosťou je číslo na linku pomoci a odkazom na žiadosť o zápis do Registra vylúčených osôb“, dodáva Daniel Dolejší. Vláda pri zmene legislatívy podcenila tieto riziká, no vo svojom programovom vyhlásení na roky 2020-2024 hovorí o obmedzení reklamy na hazard v printových, on-line a televíznych médiách či billboardoch. Môžeme sa domnievať, že jedným z hlavných cieľov rastúcej ponuky reklamy na hazardné hry je prilákať na tento trh nových hráčov a práve adolescenti sú pri tejto výzve obzvlášť zraniteľnou skupinou. Regulácia tak presýteného trhu reklamy na hazard je teda úplnou nevyhnutnosťou. Príkladom regulácie reklám týkajúcich sa hazardných hier sú obmedzenia, ktoré už dávno pridal do platnosti Reklamný kódex vo Veľkej Británii. Ich cieľom je nie len obmedziť reklamy na hazard ako také, ale aj obmedziť ich príťažlivosť voči deťom a mladistvým. Len čas ukáže, či a kedy budú reklamy na hazard vo väčšej miere regulované aj u nás.