utorok 8. júna 2021

ESG: Environmentálne, sociálne a riadiace faktory

Podľa názoru biznis lídrov budú otázky týkajúce sa životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) v roku 2021 dôležitejšie než kedykoľvek predtým. V prieskume pre Grayling (agentúra Opinium Research, od 3. do 8. februára 2021, 500 biznis lídrov) takmer polovica (45 %) zo všetkých biznis lídrov vo veľkých firmách súhlasí s tým, že ESG faktory budú významnejšie ako v ktoromkoľvek predchádzajúcom roku. Ďalších 28 % uvádza, že ESG faktory budú dôležitejšie ako vo väčšine predchádzajúcich rokov. Po globálnej pandémii COVID-19 a pred klimatickým summitom COP26 si 82 % z nich tiež uvedomuje, že rozhodnutia, ktoré urobia tento rok, budú dôležitejšie ako v minulých rokoch.

Štúdia The New Collectivism: Building Better Business (Nový kolektivizmus: Budovanie lepšieho podnikania) mapuje meniace sa postoje biznis lídrov od prístupu zameraného len na zisk v 70. a 80. rokoch až po súčasnosť, kedy si firmy čoraz viac uvedomujú svoju spoločenskú zodpovednosť. Odrážajúc tento posun takmer dve tretiny (63 %) podnikateľov súhlasí s tým, že firmy majú kolektívnu zodpovednosť za spoločnosť a komunity, v ktorých pôsobia. Z tých, ktorí súhlasili s myšlienkou kolektívnej zodpovednosti, až 94 % uvádza, že je to dôležité pre budúcu sociálnu prosperitu krajiny, v ktorej podnikajú a 85 % hovorí, že je to dôležité pre budúcu prosperitu ich podnikania. „Tieto zistenia potvrdzujú to, čo sledujeme už nejaký čas – že firmy prehodnocujú úlohu svojich organizácií v rámci spoločnosti. K tomu ich vedú tri veci – obavy týkajúce sa klimatických zmien a životného prostredia, sociálne nepokoje, ktoré sledujeme po celom svete a jednoduchá skutočnosť, že udržateľné podnikanie je dobré pre podnikanie. Tvrdenie, že posledný rok bol pre firmy zásadným, nevyjadruje závažnosť a dopad situácie, ktorou si firmy museli prejsť. Určite však spôsobil urýchlenie a pridal na naliehavosti prispôsobiť sa existujúcim trendom než tým novovznikajúcim. Očakávam, že tento pocit naliehavosti bude tento rok cítiť aj na klimatickom summite COP26, ktorý bude nepochybne najdôležitejším podujatím OSN o klimatických zmenách vôbec“, dodáva Tom Nutt.

Štúdia tiež zdôrazňuje dôležitosť komunikácie v oblasti udržateľnosti počas jedného z najkritickejších rokov vôbec. Pre takmer polovicu (43 %) zo všetkých respondentov to bude najvyššia priorita, pričom ďalšia tretina (33 %) uvádza, že to bude jedna z troch najvyšších priorít. Avšak mnoho zo zapojených biznis lídrov očakáva, že v súvislosti s komunikáciou na tému udržateľnosti budú čeliť viacerým výzvam, ako napríklad tomu, že Covid-19 je stále v centre záujmu, čo limituje diskusie týkajúce sa udržateľnosti (26 %), výzvy sa tiež týkajú politizácie problémov (14 %) a tlaku zo strany zákazníkov, spotrebiteľov alebo vlád, aby došlo k zmenám rýchlejšie, ako je možné (14 %).