pondelok 7. júna 2021

Upozorňujeme: Nebezpečné výrobky

K novým nebezpečným výrobkom na trhu pribudli nabíjačka mobilných telefónov, ale aj zdravie ohrozujúca kuchynská naberačka.

Spoločnosť Elektrosped, a. s., sťahuje z trhu nabíjačku Gogen ACH 100 na základe upozornenia Českej obchodnej inšpekcie, ktorá ju vyhodnotila ako nebezpečný výrobok predstavujúci vážne riziko úrazu elektrickým prúdom. Spoločnosť preto prosí všetkých zákazníkov, ktorí si v minulosti nabíjačku Gogen ACH 100 zakúpili, aby ju okamžite prestali používať, pričom pri vrátení im bude vyplatená kúpna cena v plnej výške.

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe vykonaných kontrol upozornil na nevyhovujúci výrobok T-nylon naberačka na spaghetti, Art. Number: 750637; EAN kód: 5907558760637. Podľa skúšok Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami nespĺňa požiadavky nariadenia Komisie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára 2011 o plastových materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami v parametri obsah primárnych aromatických amínov. Aktuálne sa prijímali opatrenia na stiahnutie tohto výrobku z trhu v SR. Keďže sa však ešte môže nachádzať v obchodoch, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.