štvrtok 10. júna 2021

RAPEX: Nová nebezpečná kozmetika

Nové nebezpečné kozmetické výrobky pribudli v systéme RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky EÚ) po kontrolách v Dánsku, Írsku a v Českej republike. Úrad verejného zdravotníctva SR ale upozorňuje, že sa môžu predávať aj v iných krajinách.

Vo výrobku na bielenie zubov Teeth Whitening Kit from HiSMILE Teeth Whitening K značka: HiSMILE (typ výrobku/číslo výrobku: Lot nr.: 003042020, výrobná dávka: neuvedené, čiarový kód: 019962296611) z Austrálie bola zistená látka - sodium hypochloride (0,036 %), ktorá sa však neuvádza v zozname zložiek na obale výrobku. Prítomnosť látky vo vyššie uvedenej koncentrácii môže spôsobiť podráždenie ústnej sliznice. 

Skúškou oleja Natural suntan oil with mineral filters, SPF 30 značka: Alta Herba (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: 52307-6/22, čiarový kód:8595673702877) z Českej republiky na stanovenie slnečného ochranného faktora (SPF) bolo zistené, že výrobok neposkytuje deklarovanú ochranu. 

V súprave na maľovanie tváre Natural Face Paint (typ výrobku/číslo výrobku: neuvedené, výrobná dávka: neuvedené, čiarový kód: 793573035950) zo Spojených štátov amerických boli vo farbách: žltá, červená a modrá zistené aeróbne mezofilné baktérie (>3000 KTJ). Výrobok s prekročeným limitom pre mikroorganizmy predstavuje mikrobiologické riziko. Ak prichádza do styku so sliznicami, alebo ak sa používa na poškodenú pokožku, môže spôsobiť infekciu či podráždenie.