pondelok 7. júna 2021

SR: Dočasná ochrana

V máji 2021 súdy nerozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi ani jednému podnikateľskému subjektu a jednej spoločnosti bola dočasná ochrana predĺžená. Zároveň bola v minulom mesiaci dočasná ochrana ukončená trom podnikateľským subjektom na základe uplynutia doby dočasnej ochrany (tri mesiace). Podľa spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) do 31. mája 2021 tak dočasnú ochranu využívalo len šesť podnikateľských subjektov.

„Zámerom dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi bolo, aby tento inštitút pomoci využili iba subjekty, u ktorých je predpoklad, že po uplynutí obdobia troch, respektíve šiestich mesiacov pod ochranou budú schopní uhrádzať svoje záväzky. Spoločnosti by sa tak mali vyhnúť konkurzom či reštrukturalizáciám. Či sa tento úmysel podarí naplniť, nám ukážu až ďalšie obdobia a štatistiky firemných bankrotov”, komentovala analytička Ing. Jana Marková. 

Zo šiestich spoločností, ktoré k 31. máju 2021 využívali dočasnú ochranu, dve podnikajú v priemyselnej výrobe a každý z ostatných subjektov pôsobí v inej oblasti: v doprave a skladovaní; v administratíve a podporných službách; v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove a v oblasti umenia, zábavy a rekreácie. Z hľadiska dosahovaného obratu je najväčšou spoločnosťou FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keď v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov.