utorok 29. júna 2021

EU: Nové pravidlá DPH pri elektronickom obchode

Systém EÚ v oblasti DPH bol naposledy aktualizovaný v roku 1993 a zaostal za vzostupom cezhraničného elektronického obchodu, ktorý v posledných rokoch zásadným spôsobom zmenil maloobchod. Pandémia koronavírusu ešte viac urýchlila rozmach on--line maloobchodu a poukázala na potrebu reformy, ktorá by zabezpečila, aby sa DPH splatná pri on--line predaji uhrádzala krajine spotrebiteľa. 

Nové pravidlá reagujú aj na potrebu zjednodušiť život kupujúcim ako aj obchodníkom. Budú sa týkať on-line predávajúcich a elektronických trhovísk/platforiem v EÚ aj mimo nej, poštových služieb a kuriérov, colných a daňových správ a spotrebiteľov. Od 1. júla 2021 začne platiť niekoľko zmien spôsobu účtovania DPH z on--line predaja bez ohľadu na to, či spotrebitelia nakupujú od obchodníkov v EÚ alebo mimo EÚ:
  • V súčasnom systéme je tovar v hodnote menej ako 22 eur dovezený do EÚ spoločnosťami z krajín mimo EÚ oslobodený od DPH. Oddnes sa toto oslobodenie od dane zruší. DPH sa bude účtovať na všetok tovar vstupujúci do EÚ – rovnako ako na tovar predávaný podnikmi z EÚ. Štúdie a skúsenosti ukázali, že toto oslobodenie od dane sa zneužíva. Bezzásadoví predávajúci z krajín mimo EÚ nesprávne označovali zásielky tovaru, napr. smartfónov, aby profitovali z tohto oslobodenia. Táto medzera umožňuje týmto spoločnostiam umelo znižovať ceny oproti konkurentom v EÚ. V dôsledku takýchto podvodov prichádzajú štátne pokladnice krajín EÚ odhadom o 7 miliárd eur ročne, výsledkom čoho je väčšie daňové zaťaženie ostatných daňovníkov.
  • Predávajúci v elektronickom obchode musia mať v súčasnosti registráciu na účely DPH v každom členskom štáte, v ktorom majú obrat nad určitý celkový limit, ktorý sa v jednotlivých krajinách líši. Od 1. júla sa tieto rôzne limity nahradia jedným spoločným limitom EÚ vo výške 10.000 eur, pri presiahnutí ktorého sa DPH musí zaplatiť v členskom štáte, kam sa tovar dodáva. On-line predávajúci sa môžu po novom zaregistrovať na elektronickom portáli s názvom Jednotné kontaktné miesto (One Stop Shop), kde môžu vybaviť všetky svoje povinnosti týkajúce sa DPH pri predaji v celej EÚ. Má to zjednodušiť činnosť týchto spoločností a uľahčiť im predaj do iných členských štátov. Limit vo výške 10.000 eur sa už od roku 2019 uplatňuje pri elektronických službách predávaných on--line.
Namiesto toho, aby predávajúci zápasili s komplikovanými postupmi v iných krajinách, sa budú môcť zaregistrovať vo vlastnom členskom štáte a vo vlastnom jazyku. Po registrácii môže on--line maloobchodný predajca oznámiť a zaplatiť DPH za celý svoj predaj v EÚ na Jednotnom kontaktnom mieste prostredníctvom štvrťročného daňového priznania. Jednotné kontaktné miesto sa postará o to, aby sa DPH postúpila príslušnému členskému štátu. V rovnakom duchu sa zavedie aj Jednotné kontaktné miesto pre predávajúcich z krajín mimo EÚ. Umožní im to jednoduchú registráciu na účely DPH v EÚ a zároveň sa tým zabezpečí, aby sa DPH v správnej výške dostala do toho členského štátu, kde je napokon splatná. Pre spotrebiteľov to znamená oveľa väčšiu transparentnosť: ak nakupujete od predávajúceho alebo platformy z krajín mimo EÚ, ktorí sú registrovaní na Jednotnom kontaktnom mieste, DPH by už mala byť zahrnutá v cene, ktorú zaplatíte predávajúcemu. To znamená, že colný úrad alebo kuriérske služby vás už nebudú žiadať o dodatočnú platbu, keď tovar príde do vašej domovskej krajiny, pretože DPH už bola uhradená.