štvrtok 1. júla 2021

DDoS: Obete vydierania

Podľa DDoS reportu Cloudflare z 1. štvrťroku 2021 až 13 % obetí DDoS útokov uviedlo, že sa stali zároveň obeťou vydierania. Ide síce o mierny pokles v porovnaní so 4. štvrťrokom 2020, avšak z pohľadu dlhodobého trendu obetí útokov typu Ransom DDoS v medziročnom porovnaní sústavne pribúda.

Zistenia DDoS reportu sú postavené na informáciách získaných v priebehu prvých troch mesiacov roku 2021 z viac než 200 datacentier, ktoré chránia vyše 3 miliónov zákazníkov a poskytujú zaujímavé štatistiky DDoS útokov a ich trendov. „Po začatí DDoS útoku jeho páchatelia väčšinou prisľúbia zastavenie výmenou za zaplatené výkupné. Bezpečnostní odborníci sa ale zhodujú, že je veľmi krátkozraké podobné výkupné uhradiť. V komunite kyberzločincov sa veľmi rýchlo rozkríkne, že ochrana danej spoločnosti bola prelomená a obeť je pripravená platiť. Pochopiteľne, ďalšie útoky môžu nasledovať," uviedol Michal Hebeda.

Najčastejšie sa útočníci v prvom štvrťroku t. r. zameriavali na odvetvie telekomunikácií. Pre toto odvetvie to znamená skok zo šiesteho miesta v poslednom štvrťroku minulého roku. Pomyselnú striebornú medailu získal priemysel spotrebiteľských služieb a bronz sa ušiel odvetviu zabezpečenia a vyšetrovania. V sledovanom období trvalo vyše 90 % útokov menej než jednu hodinu. Útoky s takto krátkym časom trvania sa môžu pokúsiť spôsobiť poškodenie bez toho, aby boli detegované detekčnými systémami. Útočníci môžu tiež využívať rôzne nástroje na testovanie záťaže, ktoré sú dostupné na darknete. Krátkymi výbojmi napríklad SYN flood (záplava SYN paketmi) môžu otestovať, ako je ich cieľ zabezpečený a podľa výsledkov sa potom môžu rozhodnúť pre väčší útok s vyššou rýchlosťou a dlhším časom trvania.