štvrtok 1. júla 2021

EU: Bezpečné výrobky aj úvery

Európska komisia navrhuje revízie dvoch súborov pravidiel EÚ s cieľom posilniť práva spotrebiteľov vo svete, ktorý zmenila digitalizácia a pandémia COVID-19. Cieľom je aktualizácia existujúcej smernice o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ako aj pravidiel EÚ týkajúcich sa spotrebiteľských úverov a zameraných na ochranu spotrebiteľa.

Predaj cez internet sa za posledných 20 rokov stále zvyšoval, pričom v roku 2020 až 71 % spotrebiteľov nakupovalo cez internet, v mnohých prípadoch išlo o výrobky s novými technológiami. Od bezdrôtových slúchadiel a čističiek vzduchu až po herné konzoly – trh s technologickými vymoženosťami je obrovský. Nariadením o všeobecnej bezpečnosti výrobkov sa budú riešiť riziká spojené s týmito výrobkami využívajúcimi nové technológie, napríklad kybernetickobezpečnostné riziká ako aj riziká spojené s nakupovaním cez internet tak, že sa pre on--line trh zavedú pravidlá týkajúce sa bezpečnosti výrobkov. Zámerom je, aby boli všetky výrobky, ktoré sa k spotrebiteľom v EÚ dostanú, či už prostredníctvom on-line trhu alebo kamenného obchodu, nezávisle od toho, či pochádzajú z EÚ alebo zo zvyšku sveta, bezpečné. 

V revidovanej smernici o spotrebiteľských úveroch sa stanovuje, že informácie súvisiace so spotrebiteľskými úvermi musia byť predkladané spôsobom, ktorý je jasný a prispôsobený digitálnym zariadeniam tak, aby spotrebitelia rozumeli, čomu sa zaväzujú. Smernicou sa navyše zlepšia pravidlá, podľa ktorých sa posudzuje úverová bonita, t. j. to, či spotrebiteľ bude, alebo nebude schopný úver splácať. Účelom je vyhnúť sa problémom s nadmernou zadlženosťou. Nariadením sa od členských štátov bude vyžadovať, aby podporovali finančnú gramotnosť a zabezpečili, aby spotrebitelia mali k dispozícii úverové poradenstvo.