piatok 2. júla 2021

Dočasná ochrana: Pre 8 spoločností

V minulom mesiaci súdy na Slovensku rozhodli o poskytnutí novej dočasnej ochrany podnikateľov pred veriteľmi dvom podnikateľským subjektom a jednej spoločnosti ju predĺžili. V júni t. r. nebola dočasná ochrana ukončená žiadnemu podnikateľskému subjektu. 

Z analýzy spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, s. r. o. (ďalej CRIF SK) vyplynulo, že do 30. júna 2021 dočasnú ochranu na Slovensku využívalo osem podnikateľských subjektov: dve spoločnosti v priemyselnej výrobe, dve v administratíve a podporných službách a rovnaký počet aj v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove. Jedna spoločnosť pôsobí v doprave a skladovaní a jedna v oblasti umenia, zábavy a rekreácie.

Podľa dosahovaného obratu je najväčšou spoločnosťou FORTISCHEM a. s. „pod dočasnou ochranou“ so sídlom v Novákoch s príjmom od 50 do 149 miliónov eur. Priemyselný podnik z Hornej Nitry je zároveň aj najväčším zamestnávateľom, keďže v ňom pracuje od 500 do 999 zamestnancov. Tomuto podniku bola dočasná ochrana pred veriteľmi predĺžená.