štvrtok 1. júla 2021

SR: Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Účinnosť nadobudne 1. augusta 2021.

Tvorba novely vyplynula z úloh Národného bezpečnostného úradu v Programovom vyhlásení vlády ako aj z požiadaviek Európskej únie. Je výsledkom implementácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti).

Zohľadňuje tiež odporúčania 5G Toolboxu, ktorý počíta s príchodom novej technológie sietí 5. generácie a s ňou spojenými bezpečnostnými rizikami. Toolbox odporúča detailnú analýzu rizík vo vzťahu k dodávateľom kritických produktov a služieb. Po posúdení rizík nasleduje aplikácia nevyhnutných opatrení vrátane vylúčenia dodávateľa z dodávateľského reťazca.