pondelok 28. júna 2021

SR: Jednorazový pandemický príspevok

Jednorazový pandemický príspevok 333 Eur budú podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR automaticky posielať  úrady práce už v priebehu augusta t. r. Ako prví ho dostanú rodiny s deťmi, ktoré sa vplyvom situácie s Covid-19 ocitli v hmotnej núdzi. 

Podmienkou je pri týchto adresátoch obdobie od marca 2020 do apríla 2021, kedy si rodina nárok na pomoc v hmotnej núdzi uplatnila. Aktuálne je to na Slovensku vyše 7-tisíc rodín, v ktorých žije vyše 13.500 nezaopatrených detí. Jednorazový príspevok im má pomôcť preklenúť náročné obdobie a zmierniť tak osobné dopady pandémie či zlepšiť podmienky pre deti. O 333 eurový príspevok netreba žiadať, ani ho nijako dokladovať. Jeho vyplácanie zabezpečia úrady práce, a to formou zaslania priamo na účet alebo poštovou poukážkou.

Následne sa jednorazová pomoc bude vyplácať v rámci systému mimoriadneho prídavku na dieťa. Jeho hodnota bude 200 eur. Určená je pre rodiny, ktorých príjem je do výšky 2.000 eur v hrubom (t.j. 1.474 eur v čistom). Na mimoriadny prídavok tak bude mať nárok vyše 730-tisíc nezaopatrených detí. Spoločná vyplatená suma bude predstavovať viac ako 120 miliónov eur.