utorok 29. júna 2021

Novinka: Web o podporách pre podnikateľov

Ako pomôcku firmám pri hľadaní dostupnej podpory podnikania pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR novú webovú stránku vesmirpodpory.sk. Zámerom je sprehľadniť aktuálne možnosti a formy pomoci pochádzajúce väčšinou z eurofondov, pričom len samotné ministerstvo eviduje aktuálne 58 rôznych foriem pomoci.

Podnikateľom na Slovenskú má pomôcť pri vyhľadávaní dostupnej pomoci nová webstránka podľa 5 kategórií: situácia, cieľová skupina, typ podpory, realizátor a status podpory. Výberom sa postupne zužujú dostupné formy pomoci, až  napokon stránka ponúkne iba tie vhodné.
 
V budúcom programovom období má byť podpora pre podnikateľov na Slovenskú zo strany ministerstva hospodárstva jednoduchšia.