streda 30. júna 2021

On-line: Komplikovanejšie nákupy

Nákupy do 22 eur boli doteraz pri dovoze oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Od 1. júla 2021 bude však DPH účtovaná za všetok komerčný tovar dovezený do Európskej únie bez ohľadu na jeho hodnotu. Nakupujúci tak budú musieť počítať so zvýšením konečnej ceny, ale aj so zdržaním pri colnom konaní. 

Colné vyhlásenie môžu nakupujúci urobiť prostredníctvom portálu finančnej správy alebo im s touto povinnosťou pomôže kuriérska spoločnosť. Zásielky z tzv. tretích krajín do hodnoty 150 eur sú aj naďalej oslobodené od cla, vzťahuje sa však na ne povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Tovar do tejto sumy bude možné preclievať rovnako pomocou elektronického formulára. Colné konanie nebude potrebné absolvovať, ak si internetové obchody z tretích krajín otvoria pobočky či sklady na území Európskej únie. Colné poplatky tak budú zarátané v konečných cenách internetového obchodu a aj doručovanie tovaru bude podstatne rýchlejšie.

Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu, ktorý si dáva za cieľ vytvárať spravodlivejšie trhové podmienky pre domáce a zahraničné internetové obchody. „Internetový obchod zažíva v posledných rokoch silný rozmach a stal sa súčasťou bežného života ľudí. To si samozrejme vyžiadalo aj nové pravidlá. Ich cieľom je zrovnoprávniť domáce e-shopy z Európskej únie a z tretích krajín tak, aby mali spravodlivejšie podmienky na podnikanie“, dodal Peter Pavuk.