štvrtok 1. júla 2021

Investície: Slováci sú konzervatívni

Viac než polovica Slovákov (53 %) má svoje úspory uložené na bežnom účte v banke. Doma si peniaze ukladá takmer pätina ľudí (18 %) a investičné fondy využíva takmer každý siedmy Slovák (15 %). Konzervatívny prístup Slovákov k investíciám potvrdil prieskum pre KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), ktorý vypracovala agentúra STEM / MARK.

Preferencie Slovákov v oblasti investícií sa trochu menia. Rozdiel v správaní je možné sledovať pri ukladaní peňazí na bežné účty bánk: podľa prieskumu z roku 2018 si takto ukladalo peniaze 41 % respondentov. V roku 2019 malo peniaze v hotovosti uložené doma 21 % respondentov. V priebehu posledných troch rokov však napríklad výrazne poklesla miera využívania sporiacich účtov a termínovaných vkladov v bankách. Ešte v roku 2018 a 2019 využívalo túto formu sporenia 60 %, resp. 66 % Slovákov, v aktuálnom prieskume je to už len 41 % respondentov. Využívanie investičných fondov mierne pokleslo z 20 % v roku 2018 na súčasných 15 %, podobne ako investovanie do nehnuteľností (z 11 % na 7 %). „Sporiace účty a termínované vklady dnes ponúkajú tak malé výnosy, že v praxi sa v porovnaní s bežnými účtami nevyplácajú. Vysoké výnosy neposkytujú ani investičné fondy a do akcií či dlhopisov investuje dlhodobo okolo 6 % Slovákov. Zníženie podielových investícií do nehnuteľností môže súvisieť so veľmi rýchlym rastom ich cien v priebehu posledných rokov“, doplnila Jaroslava Palendalová. 

Slováci príliš nevyhľadávajú investície do cenných papierov (necelé 3 %), kryptomien (necelé 3 %) ani do luxusného tovaru či umenia (necelé 1 %). V prieskume z roku 2020 viac než štvrtina (26 %) Slovákov uvádza, že žiadne peniaze neinvestuje, v roku 2019 to bolo ešte takmer 64 %. Svoje financie investujú častejšie muži (50 %) než ženy (33 %). V roku 2019 bol tento podiel 48 % mužov oproti 25 % žien. Muži tiež vyhľadávajú rizikové spôsoby investovania do akcií a dlhopisov alebo do kryptomien. Ženy sú konzervatívnejšie a svoje peniaze spravidla investujú do fondov a do nehnuteľností. Najčastejšie investujú mladí ľudia vo veku 35 až 44 rokov s vysokoškolským vzdelaním. Ochota investovať rastie so zvyšujúcim sa osobným príjmom, resp. príjmom domácnosti. Najčastejšie investujú podnikatelia a samostatne zárobkovo činné osoby, pracovníci z odboru IT a zamestnanci z finančného sektora.