štvrtok 19. augusta 2021

SR: V konkurze najmä firmy bez zamestnancov

V júli 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 23 konkurzov na majetok podnikateľských subjektov a bola povolená jedna reštrukturalizácia. Podľa analýzy CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 23,33 percenta (z 30 na 23) a počet reštrukturalizácií klesol o 75 percent (zo 4 na 1). V medziročnom porovnaní s júlom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 64,29 percenta (zo 14 na 23) a počet reštrukturalizácií klesol o 50 percent (z 2 na 1).

V minulom mesiaci bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 15 konkurzných konaní (10 v júli 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 5 konkurzov (6 v júli 2020). Zároveň sa začalo 31 nových konkurzných konaní (19 v júli 2020). „V júli sa medzi spoločnosťami v konkurze vyskytla aj jedna spoločnosť, ktorá využívala inštitút dočasnej ochrany. Ide o Team ENERGO SK s.r.o. so sídlom v Banskobystrickom kraji, ktorá podnikala v oblasti dodávky pary a rozvodu studeného vzduchu”, dodala analytička Ing. Jana Marková. Z hľadiska právnych foriem dlžníkov v júli 2021 bolo 23 konkurzov (100 percent) vyhlásených na majetok právnických osôb, pričom z nich 20 (86,96 percenta) boli spoločnosti s ručením obmedzeným a 3 (13,04 percenta) akciové spoločnosti. Až 60,87 percenta spoločností nemalo zamestnancov a 21,74 percenta podnikov ich malo menej ako 10. V júli 2021 bola povolená reštrukturalizácie jednej „eseročke“ (100 percent), spoločnosti D&J Design s.r.o., výrobcovi ostatného nábytku, ktorá zamestnávala 150 – 199 zamestnancov. Najväčšími zamestnávateľmi, na majetok ktorých bol v júli 2021 vyhlásený konkurz, bola spoločnosť SWOF s.r.o., výrobca ostatných odevov a doplnkov a spoločnosť POTRUBIE, a.s., ktorá sa zaoberala inštaláciou kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení. Obe spoločnosti zamestnávali 10 – 19 pracovníkov.

Aj v júli 2021 bolo najviac konkurzov vyhlásených v sekcii veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov (7). Najviac konkurzov súdy v júli 2021 vyhlásili v Bratislavskom (9), v Banskobystrickom (5) a v Košickom kraji (4). Spoločnosť s povolenou reštrukturalizáciou pôsobí v sekcii priemyselná výroba a sídli v Banskobystrickom kraji. V priebehu posledných 12 mesiacov bolo vyhlásených 215 konkurzov, čo je o 0,46 percenta menej než v predchádzajúcom období (216 konkurzov). V období od augusta 2020 do júla 2021 bolo povolených 24 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (23 reštrukturalizácií) je o 4,35 percenta viac. Od roku 2006 do konca júla 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 4 435 konkurzov a bolo povolených 876 reštrukturalizácií podnikateľských subjektov.