pondelok 16. augusta 2021

SR: Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2021

Medziročná inflácia v júli t. r. na Slovensku stúpla podľa Štatistického úradu SR na 3,3 %, najvyššiu hodnotu za posledných osem rokov.  Výrazne ju ťahali hore vyššie ceny za dopravu, okrem palív aj nákup áut a cestná osobná doprava a opäť dynamickejšie rastúce ceny potravín.

Rast cien potravín na medziročnej báze zrýchlil na úroveň 2,8 %, čo je najviac za posledný rok. Prvých päť mesiacov tohto roka pritom boli potraviny lacnejšie ako pred rokom a v júni mali tempo rastu o polovicu nižšie. Vybrané položky potravín hýbali infláciou aj v medzimesačnom porovnaní, oproti júnu sa zvýšili najmä ceny chleba a obilnín, ako aj mlieka, syrov a vajec. K rastu inflácie dopomohlo tiež pokračujúce zvyšovanie cien stavebných materiálov prejavujúce sa v raste imputovaného nájomného a podobne ako predošlé mesiace neustávajúci rast cien pohonných hmôt.

V porovnaní s júnom 2021 medzimesačne ceny vzrástli o 0,5 %, tempo rastu oproti predošlému mesiacu sa zmiernilo (v júni dosahoval medzimesačný rast cien 0,6 %). Spomedzi 12 odborov spotrebného koša ceny vzrástli vo všetkých okrem odevov a obuvi, v ktorom bol zaznamenaný pokles o 0,3 %. Najvýraznejší vplyv na celkový rast mali vyššie ceny v troch zložkách (odboroch) – v doprave, v bývaní a energiách a aj v odbore potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny v odbore doprava medzimesačne vzrástli o 2,7 %. Vplyv na to mali už niekoľko mesiacov sa zvyšujúce ceny pohonných hmôt (palív), aktuálne medzimesačne vzrástli o 3,5 %. Výrazné zvýšenie cien zaznamenali tiež dopravné služby, predovšetkým cestná osobná doprava o 2,4 % ako aj kombinovaná osobná doprava o 16,7 %. V odbore bývanie a energie boli ceny medzimesačne vyššie o 0,4 %. Vplyv na to mali najmä vyššie ceny v zložke (skupine) - imputované nájomné (zohľadňuje náklady na vlastné bývanie) o 0,8 %, i keď rast bol miernejší ako v predošlých dvoch mesiacoch. Toto zvýšenie naďalej ovplyvňovali drahšie stavebné materiály. Pokračoval rast cien potravín, oproti júnu sa zvýšili o 0,5 %. Celkovo vyššie ceny malo päť z deviatich sledovaných zložiek (tried), najmä však chlieb a obilniny o 1,2 %, mlieko, syry a vajcia o 1 %, ako aj mäso o 0,5 %. Vplyv letnej sezóny sa prejavil v znížení cien ovocia a zeleniny a aj rýb. Ceny nealkoholických nápojov ako minerálky a šťavy vzrástli, ale klesli ceny kávy, čaju a kakaa. K medzimesačnému výsledku prispeli aj vyššie ceny v odbore nábytok, bytové zariadenia bežná údržba, hlavne rast cien nábytku, zariadenia aj podlahovín o 1,4 %. Letná sezóna sa prejavila aj v predaji organizovaných dovolenkových zájazdov v rámci odboru rekreácia a kultúra, ktoré rástli výraznejšie druhý mesiac po sebe, v júli o 3,9 % (v júni o 2,6 %).

Medziročná hodnota inflácie v júli 2021 stúpla na 3,3 %, naďalej bola ovplyvnená odbormi s nižšou váhou v spotrebnom koši. Ceny boli oproti júnu 2020 vyššie vo všetkých odboroch. Najvýraznejšie ceny palív a mazadiel (medziročne o 20,3 %) patriace do odboru doprava. Okrem rastúcich jednotkových cien je tento rast podporený aj bázickým efektom, teda nižším minuloročným porovnávacím základom, pretože pred rokom, pod vplyvom prvej vlny pandémie, palivá zlacňovali. Citeľne vyššie boli aj ceny za nákup dopravných prostriedkov o 3,1 % a cestná osobná doprava o 6 %. Piaty mesiac po sebe ovplyvňuje infláciu v medziročnom porovnaní aj rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (o 16,5 %) a v júli tiež vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov a piva. Ceny v najsledovanejšom odbore spotrebného koša potraviny a nealkoholické nápoje, ktorý je druhý najvýznamnejší z hľadiska podielu výdavkov domácností, boli medziročne vyššie o 2,6 %. V raste bolo všetkých deväť sledovaných zložiek (tried) v rámci skupiny potraviny, najvýraznejšie sa zvýšili ceny olejov a tukov o 7,5 % a zeleniny o 12,8 %. Medziročne platili spotrebitelia viac aj za chlieb a obilniny, mlieko, syry a vajcia aj za mäso. V odbore bývanie a energie, ktorý predstavuje najvyšší podiel v štruktúre výdavkov slovenských domácností, sa rast cien zdynamizoval na 1,5 %. Tlmiaci účinok zlacnenia energií od začiatku roka aktuálne prerušil pokračujúci rast cien stavebných materiálov, ktorý sa odrazil vo zvýšení imputovaného nájomného o 7 % (v júni to bolo 6,3 %). Nad hodnotu 6 % medziročne vzrástli aj ceny za údržbu a opravu obydlia. Vplyv na celkovú úroveň inflácie mali tiež rastúce ceny v rámci odboru rekreácia a kultúra, najmä zdynamizovanie rastu cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 6,4 %, aj za dovolenkové zájazdy o 4,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v júli oproti júnu zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,5 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,4 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov aj za domácnosti dôchodcov zhodne o 3,3 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %. V súhrne za sedem mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny v priemere zvýšili o 1,9 %. Medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,9 %, za nízkopríjmové domácnosti o 1,7 % a za domácnosti dôchodcov o 1,6 %.