štvrtok 19. augusta 2021

Aktuálne: Občianske preukazy bez fotografie

Dospelým osobám nad 65 rokov ako aj občanom do 15 rokov, ktorí nie sú držiteľmi občianskeho preukazu s elektronickým čipom, začala Slovenská pošta doručovať zásielky s občianskym preukazom bez podoby tváre. Ministerstvo vnútra SR tieto doklady vydáva a zasiela na adresu trvalého pobytu bezplatne na základe údajov z Registra fyzických osôb. Takýto občiansky preukaz má slúžiť ako autentifikačný prostriedok na prístup k záznamom elektronickej zdravotnej knižky občana (eZdravie) v ambulancii lekára či v lekárni. Nie je teda možné používať ho napríklad ako cestovný doklad.

Občiansky preukaz bez podoby tváre je vizuálne identický so štandardným občianskym preukazom, avšak neobsahuje všetky identifikačné údaje osoby (fotografiu a podpis držiteľa). Ak vás doručovateľ Slovenskej pošty nezastihne na adrese trvalého bydliska, v poštovej schránke zanechá oznámenie o uložení zásielky na najbližšej pošte (žltý lístok s adresou odosielateľa Ministerstvo vnútra SR). Doklad neprevzatý v odbernej lehote na pošte si budete môcť následne prevziať na oddelení dokladov polície podľa miesta vášho trvalého pobytu.

Podľa zákona o občianskych preukazoch sa občiansky preukaz bez podoby tváre automaticky vydáva pri narodení občana, pri udelení štátneho občianstva SR osobe do 15 rokov a pri prihlásení občana mladšieho než 15 rokov na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Občiansky preukaz bez podoby tváre bude mať platnosť 15 rokov, resp. do vydania štandardného preukazu s fotografiou. Na jeho platnosť nebude mať vplyv ani vydanie občianskeho preukazu dieťaťu na účely cestovania: maloletý môže byť držiteľom oboch dokladov. Ak dospelý občan požiada o vydanie štandardného občianskeho preukazu s čipom, doklad bez podoby tváre odovzdá pri jeho prevzatí.

Ministerstvo odhaduje, že pre projekt Zdravie bude potrebné vydať elektronické doklady pre približne 900-tisíc občanov do 15 rokov a pre 400-tisíc občanov nad 65 rokov.