štvrtok 19. augusta 2021

EU: Kedy mladí odchádzajú od rodičov

V roku 2020 mladí ľudia v Európskej únii opustili domácnosť rodičov priemerne vo veku 26,4 rokov. Tento priemer sa však podľa Eurostatu medzi rôznymi členskými štátmi EÚ líši. Najstarší priemerný vek, 30 a viac rokov, bol zaznamenaný v Chorvátsku (32,4), na Slovensku (30,9), na Malte a v Taliansku (30,2) a v Portugalsku (30,0 roka). Naopak najnižší priemerný vek menej než 22 rokov zaznamenali Dánsko (21,2 roka), Luxembursko (19,8) a Švédsko (17,5).

Vo väčšine severných a západných krajín mladí ľudia odchádzali z rodičovského domova v priemere na začiatku dvadsiateho až dvadsiateho roku života, zatiaľčo v južných a východných krajinách bol priemerný vek na konci dvadsiatych alebo na začiatku tridsiatych rokov. Muži v priemere opustili domácnosť rodičov  vo veku 27,4 rokov a ženy vo veku 25,4 rokov. Tento trend bol pozorovaný vo všetkých krajinách, t. z. mladé ženy sa sťahovali od rodičov v priemere skôr ako mladí muži. Jedinou miernou výnimkou bolo Švédsko, kde ženy odišli v priemere o 0,1 roka neskôr ako muži.

Najväčšie rodové rozdiely boli zistené v Rumunsku, kde mladí muži odchádzali vo veku 30,0 rokov a ženy vo veku 25,5 rokov (4,5-ročný rozdiel medzi pohlaviami), nasledovalo Bulharsko (4,2-rodový  rozdiel) s tým, že muži sa sťahovali vo veku 32,0 rokov a ženy vo veku 27,8 rokov. V Chorvátsku sa mladí muži aj ženy vysťahovali v EÚ najneskôr (vo veku 34,0 rokov a 30,9 rokov v uvedenom poradí), čo predstavuje tretí najširší rodový rozdiel 3,1 roka. Švédsko, Luxembursko a Estónsko zaznamenalo najmenšie rodové rozdiely s 0,1, 0,4 a 0,5 ročným rozdielom medzi mladými mužmi a ženami opúšťajúcimi rodičovský domov. Rodový rozdiel bol výraznejší v krajinách, kde mladí ľudia odišli z rodičovského domu neskôr a menej výrazný v krajinách, kde odišli skôr.