streda 18. augusta 2021

Trend: Digitalizácia financií

Účtovné a fakturačné aplikácie využívajú malé firmy a živnostníci z roka na rok viac. Podľa štatistík spoločnosti Solitea ich neobmedzila ich ani pandémia. Rastú počty používateľov aj počty vystavených faktúr. Ľudia sú však opatrní v tom, aké vysoké sumy míňajú. On-line fakturačné služby sú nielen o efektivite či poriadku, ale v súčasnosti aj o bezpečnej komunikácií na diaľku. Odborník predpokladá, že za zvýšeným záujmom je aj lepšia technologická vyspelosť slovenského podnikateľského prostredia.

V medziročnom porovnaní rovnakého obdobia (január až júl) 2020 a 2021 bolo rastúce tempo používateľov digitálnych fakturácií, a to o 17 %. Ide pritom o takmer dvojnásobný nárast, ak by sme porovnali rovnaké obdobie predpandemického roka 2019 a roka 2020, kedy u nás naplno vypukla pandémia koronavírusu. Vtedy medziročne počet používateľov on-line fakturačnej služby rástol o 9 %. Porovnaním januára a júla tohto roka digitalizovalo svoje podnikanie v oblasti fakturácie o 15 % živnostníkov a malých firiem viac. Z dát fakturačnej služby od spoločnosti Solitea vyplýva, že prvá vlna pandémie v 2020 sa podpísala na správaní živnostníkov a malých firiem, ktorí mali tendenciu skôr vyčkávať a neprechádzať na on-line fakturačné služby. To sa zmenilo až v nasledujúcich letných mesiacoch, kedy prišli prvé uvoľňovania a pretrváva to prakticky do teraz. Dalo by sa povedať, že počas prvej vlny pandémie sa podnikatelia zľakli a vyčkávali, čo sa bude diať, no následne dopyt po digitalizácii stúpol. „Z dát tiež vyplýva, že slovenskí podnikatelia sú technologicky zdatnejší a postupne nabiehajú na trend digitalizácie svojho podnikania. A to hneď z viacerých dôvodov. Vedia si zvážiť efektivitu takýchto riešení v zmysle poriadku a prehľadu v dokladoch v reálnom čase. Okrem toho preferujú väčšiu flexibilitu aj mobilitu, pretože on-line fakturácia sa dá riešiť kdekoľvek, kde je internetové pripojenie a najmä kedykoľvek. A v neposlednom rade je pre nich atraktívna aj znížená chybovosť pri fakturácii a úspora času, ktorý môžu venovať iným aktivitám v podnikaní. Z našich dát vyplýva, že inovovanie podnikania v tomto smere pandémia negatívne neovplyvnila. Teda až na prvé mesiace prvej vlny pandémie, kedy nikto nevedel, čo nás čaká a ako v takejto nečakanej situácii reagovať. No aj napriek rôznym obmedzeniam živnostníci a malé firmy boli motivovaní hľadať funkčné riešenia na správu svojich financií či bezpečnú vzdialenú komunikáciu so svojimi účtovníkmi“, dodal Ján Kriváň.

Paradoxom je práve to, že v rokoch 2020 a 2021 podnikatelia vystavovali oveľa viac faktúr, ako to bolo v predpandemickom roku 2019. V roku 2020 mal objem vyfakturovaných súm stále stúpajúcu tendenciu, citeľný rozdiel nastal v roku 2021. „Napriek tomu, že bol rok 2020 pre podnikateľov kritický z dôvodu viacerých obmedzení a lockdownov, priemerný používateľ našej služby vyfakturoval o 16 % viac faktúr, ako tomu bolo v roku 2019. Čo sa týka objemu vyfakturovaných súm, v roku 2020 bol trend vyfakturovanej čiastky stále rastúci, zlom nastal až v roku 2021, kedy ľudia začali byť v porovnaní s minulými rokmi zdržanlivejší, a teda míňali nižšie sumy“, komentuje Ján Kriváň zo Solitey. Najvyšší objem prefakturovali podnikatelia v pandemickom roku 2020 v mesiaci november, naopak, najnižší v apríli.