streda 29. septembra 2021

COVID-19: Prevencia vo voľnom čase

Ako si chrániť svoje zdravie v čase šírenia koronavírusu? Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil základné odporúčania, z ktorých vyberáme užitočné rady pre nakupovanie, návštevu parku, ihriska, športoviska aj knižnice.

Návšteva obchodov
Do predajne vstupujte s premysleným nákupným zoznamom, aby ste v priestore s inými ľuďmi trávili čo najmenej času.
Snažte sa vyhýbať špičke a nakupujte najmä v čase, kedy sa v predajniach zvykne pohybovať menej ľudí. Rešpektujte čas vyhradený na nákupy rizikových skupín, ak je v danom okrese v platnosti.
Seniorov nad 65 rokov a ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím prosíme, aby v záujme ochrany svojho zdravia využívali nákupný čas pre nich vyhradený, ak je v danom okrese v platnosti.
S personálom a inými zákazníkmi komunikujte iba v nevyhnutnom rozsahu.
Noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj nos. Pri vstupe do predajne si dôkladne vydezinfikujte ruky alebo si nasaďte rukavice.
Rešpektujte pokyny zamestnancov predajne a sledujte značenie, ktoré napomáha dodržiavať potrebné rozostupy.
Nenarúšajte osobný priestor iných ľudí pri regáloch a pri pokladni. Ak je v uličke viac ľudí, vráťte sa po tovar neskôr.
Dotýkajte sa iba toho tovaru, ktorý plánujete kúpiť.
Kým si neumyjete/nedezinfikujete ruky, snažte sa nedotýkať sa tváre.
Pri nákupe použite samoobslužné skenery, ak je to možné.
Uprednostňujte bezkontaktnú platbu.
Po východe z obchodu vyhoďte rukavice (z rúk si ich stiahnite tak, že ich vyvrátite, aby vonkajšia strana rukavíc zostala vo vnútri) a opäť si vydezinfikujte ruky.
Ak budete nútení využiť toaletu v obchode (nákupnom centre), snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov, následne si dôkladne umyte a vydezinfikujte ruky.

Parky a detské ihriská
Navštevujte parky, ktoré sú v okolí vášho bydliska. Ak to nie je nutné, nepresúvajte sa za rekreáciou pomocou hromadnej dopravy.
Dodržiavajte odstup od iných rodičov a detí.
Ak je park či priestranstvo zaplnené ľuďmi natoľko, že je náročné zachovávať aspoň dvojmetrové rozostupy, zvoľte si na rekreáciu menej zaplnené miesto.
Športujte samostatne alebo s ľuďmi z vašej spoločnej domácnosti.
Každú návštevu detských ihrísk zvážte do dôsledkov. Ak sa predsa len vyberiete na ihrisko, naveďte svoje dieťa k menej kontaktnej hre a motivujte ho dodržiavať hygienické opatrenia.
Nedeľte sa o predmety (napríklad hračky, športové náčinie) s osobami mimo vašej domácnosti.

Knižnice
Uprednostnite digitalizované tituly pred tlačovinami.
Vždy, keď je to možné, využite online rezervácie titulov a do knižnice si ich príďte už len vyzdvihnúť.
Snažte sa využiť všetky dostupné možnosti, ktoré minimalizujú priamy kontakt s personálom alebo inými návštevníkmi knižnice – napríklad výdaj objednaných kníh cez „okienko“ alebo boxy na vrátenie kníh.
Pred prevzatím a vrátením kníh si umyte alebo dezinfikujte ruky a počas návštevy knižnice majte po celý čas riadne nasadené rúško alebo respirátor.