utorok 28. septembra 2021

COVID-19: Prevencia v domácnosti

Ako si chrániť svoje zdravie v čase šírenia koronavírusu? Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil základné odporúčania, z ktorých vyberáme užitočné rady pre domácnosti a bytové domy vrátane používania výťahu či návštev.

Spoločné bytové priestory a výťah
V spoločných priestoroch bytoviek sa pohybujte s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom, ktorý prekrýva nos a ústa. Chránite tým seba aj svojich susedov, ktorí môžu patriť do rizikovej skupiny.
Používanie výťahu odporúčame obmedziť v maximálnej možnej miere, prípadne sa mu celkom vyhnúť, ak je to možné.
Neodporúčame, aby sa vo výťahoch viezli súčasne osoby z rôznych domácností.
V spoločných priestoroch bytového domu trávte iba nevyhnutné minimum času.
Po kontakte s plochami, ktorých sa dotýkajú iní ľudia (kľučky, madlá, tlačidlá vo výťahu) sa nedotýkajte tváre. Čo najskôr si dezinfikujte alebo umyte ruky.

Stretnutia s členmi iných domácností
Ak sa u vás objavili akékoľvek príznaky ochorenia, ostaňte doma v izolácii a kontaktujte vášho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup.
Zvážte nevyhnutnosť stretnutia s osobami mimo spoločnej domácnosti.
Vopred si vyjasnite pravidlá, ktorými počas stretnutia znížite riziko prenosu vírusu a trvajte na ich dodržaní.
Vždy uprednostnite stretnutie v exteriéri s dodržaním dostatočných odstupov. Snažte sa vyhýbať miestam, kde sa stretávajú ľudia z viacerých domácností, o ktorých režime a aktivitách nemáte dostatok informácií. Minimalizujte riziko, že nákazu zanesiete medzi inak neprepojené skupiny ľudí. Medzi stretnutiami nechajte uplynúť aspoň niekoľko dní.
Po návrate zo zahraničia využite kontakt na diaľku, aspoň na pár dní minimalizujte osobné stretnutia.
Ak ste spolu v jednej miestnosti s osobou z inej domácnosti, majte naďalej nasadené rúško alebo respirátor a dodržujte dostatočné rozostupy - a to aj vtedy, ak máte negatívny výsledok testu alebo ste po očkovaní.

Opravy a servis v domácnosti
Do svojej domácnosti vpúšťajte iba pracovníkov s riadne nasadeným rúškom alebo respirátorom, nasaďte si ho aj vy.
Požiadajte technikov, aby si hneď po vstupe do bytu umyli alebo vydezinfikovali ruky. Ak použijú vašu kúpeľňu, na vysušenie rúk im dajte jednorazové papierové utierky, priestor potom vydezinfikujte.
Nekontrolované časti bytu uzavrite a v čase návštevy požiadajte ďalších členov domácnosti, aby v nich zotrvali počas kontroly či údržby – najmä rizikové osoby.
Nepribližujte sa k technikom, ak to nie je nevyhnutné. V priestoroch výkonu práce zabezpečte prítomnosť len jednej osoby z rodiny (ak je to možné), ktorá podľa možností bytu dodržuje 2-metrový odstup od technikov.
Zabezpečte priebežné vetranie v priestore, kde sa nachádzajú technici.
Obmedzte komunikáciu iba na najnutnejšie informácie.
Po vykonaní prác dôkladne vyvetrajte priestory, v ktorých sa zdržiavali pracovníci, a vydezinfikujte dezinfekčnými prostriedkami na báze alkoholu plochy, ktorých sa technici dotýkali; odporúčame krátkodobé, ale účinné a opakované vetranie priestoru interiéru bytu.