piatok 1. októbra 2021

Zálohovanie: Prvá pomoc

Podľa prieskumu spoločnosti Blackblaze sa percento používateľov, ktorí zálohujú svoje dáta, zvýšil zo 65 % v roku 2008 na 80 % v roku 2021. Avšak skoro polovica používateľov, ktorí zálohujú svoje dáta, sa spolieha na zálohovanie s frekvenciou 1 rok a viac. Časový úsek pri ročnom zálohovaní dát je taký významný, že v prípade potreby obnovy dát je takáto záloha väčšinou nepoužiteľná. I keď je možné sledovať neprestávajúci pozitívny trend, až 20 %, čo je vlastne každý piaty používateľ, riskuje kompletnú stratu svojich dát.

Bez ohľadu na to či ide o súkromné dáta, alebo ste majiteľom malej firmy, zálohovanie dát poskytuje pomoc v nasledujúcich situáciách:
  1. Zlyhanie alebo poškodenie disku - Aj keď moderné zariadenia používajú dátové úložiská, ktoré majú dlhú životnosť, stále ide o zariadenia, ktoré sú extrémne mechanicky alebo tepelne namáhané, čo môže byť príčinou ich zlyhania. Prieskumy ukazujú, že až 51 % používateľov zažilo zlyhanie interného alebo externého úložiska (disku). Iba pre zaujímavosť, v USA týždenne zlyhá až 140.000 dátových úložísk (diskov). Prvým príznakom, že niečo nie je v poriadku, môže byť spomalenie prístupu k dátam na disku, časom nie je možné niektoré súbory už ani načítať a každým ďalším čítaním z disku sa situácia zhoršuje. Nakoniec sa údaje na disku stanú nepoužiteľné a pokiaľ nemáme urobenú zálohu, tak sú pravdepodobne aj nenávratne stratené. Toto platí rovnako pre klasické rotačné disky ako aj moderné čipové SSD disky.
  2. Prírodné katastrofy - Prírodné katastrofy sa mohli donedávna zdať ako vzdialená možnosť, ale zmeny počasia nám čoraz častejšie prinášajú nielen silné búrky alebo povodne, ale dokonca aj silné veterné smršte a tornáda. A to na poškodenie alebo zničenie nášho zariadenia stačí aj obyčajná búrka. Blesk a následné predpätie v elektrických rozvodoch môžu naše zariadenie poškodiť do takej miery, že je neopraviteľné a samozrejme dáta neobnoviteľné pokiaľ ich nemáte zálohované na bezpečnom mieste. „V prípade prírodnej katastrofy rozsahu povodne alebo tornáda je možné považovať za bezpečné miesto pre uloženie zálohovaných dát také, ktoré nie je zasiahnuté rovnakou prírodnou katastrofou. Z tohto pohľadu je cloudové on-line úložisko optimálnym riešením“, vysvetľuje Daniel Suchý.
  3. Malware - Štatistiky ukazujú, že až 61 % používateľov počítačov nahlásilo bezpečnostný incident. Určite už každý z nás mal skúsenosť s nejakou formou škodlivého softvéru (malware) či už v práci alebo súkromí. V priebehu posledných rokov sa do popredia dostáva ransomware. Najčastejšie sa šíri v emailoch prostredníctvom odkazov na škodlivé stránky. Ide o typ malwaru, ktorý po napadnutí počítačového systému zabráni používateľovi prístupu k dátam tým, že ich zašifruje a zväčša požaduje zaplatenie finančnej čiastky za navrátenie tohto prístupu. Veľakrát sa však stáva, že prístup k dátam sa nepodarí obnoviť ani po zaplatení požadovanej sumy. V takejto situácii pomôže iba obrátiť sa na odborníkov a mať aktuálnu zálohu dát.
  4. Krádež alebo strata - Krádež alebo strata zariadenia, či už ide o smartfón, tablet alebo počítač je nepríjemná a stresujúca záležitosť. Väčšinou však ide iba o zariadenie, ktoré viete viac či menej nahradiť novým alebo záložným zariadením. V súčasnosti existujú aj možnosti poistenia si zariadenia pre prípad poškodenia, straty alebo krádeže. Takže ani ekonomická strata nie je výrazná. Avšak dáta uložené na ukradnutom alebo stratenom zariadení sú nenávratne stratené, ak ste ich teda nemali pravidelne zálohované na on-line úložisku alebo inom zariadení, napríklad na externom disku alebo sieťovom úložisku dát NAS.

Podľa prieskumu až 76 % používateľov počítačov potvrdilo, že náhodne zmazali svoje dáta. Ako ukazuje aj tento prieskum, nikto z nás nie je neomylný. V súčasnom uponáhľanom svete sa veľakrát stane, že v návale pracovných úloh náhodne prepíšete, alebo zmažete dôležitý súbor, ktorý používate napríklad ako vzor pri vytváraní rôznych správ alebo ekonomických kalkulácií. Rovnako sa to môže týkať aj rôznych školských alebo súkromných dokumentov, ktoré by sa našli na každom domácom alebo študentskom počítači. V takom prípade nám nezostáva nič iné iba sa vrátiť k pôvodnej verzii a pracne ju upravovať, alebo dokonca vytvoriť daný súbor od nuly, čo je časovo náročne. Taktiež sa môže stať, že pri čistení disku si môžeme náhodne zmazať aj to, čo sme nechceli, nielen súbor ale dokonca aj celý adresár. V prípade pravidelného zálohovania by sme si takýto zmazaný súbor alebo adresár obnovili z našej zálohy v priebehu niekoľkých sekúnd. Pravidelné zálohovanie dát či už z počítačov alebo našich prenosných zariadení nie je potrebné, ale nutné. Najlepšie je ak sa takéto zálohovanie deje automaticky bez nutnosti zásahu zo strany používateľa a na pravidelnej báze. V prípade malých firiem je vhodné zálohovať denne a v prípade súkromných zariadení v závislosti od charakteru dát ako aj dynamiky používania zariadenia.