pondelok 27. septembra 2021

COVID-19: Prevencia v práci, škole a doprave

Ako si chrániť svoje zdravie v čase šírenia koronavírusu? Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil základné odporúčania, z ktorých vyberáme užitočné rady pre pobyt na pracovisku, služobné cesty, školy a verejnú dopravu.

Pobyt na pracovisku
V žiadnom prípade nechoďte na pracovisko po rizikovom kontakte či s akýmikoľvek príznakmi akútneho respiračného ochorenia.
Ak sa u vás objavia príznaky, až keď ste v práci, okamžite o tom informujte nadriadeného a izolujte sa od kolegov či klientov.
Ak nemôžete byť na pracovisku či v kancelárii sami, majte v spoločnosti kolegov správne nasadené rúško alebo respirátor, neseďte tvárami oproti sebe a majte dostatočné odstupy, ak to priestor dovoľuje. Rúško alebo respirátor si nesnímajte na miestach, kde je zvýšený pohyb osôb (napríklad chodby, toalety, kuchynka).
Používanie výťahov obmedzte v maximálnej možnej miere. Odporúčame, aby sa kapacita výťahov znížila aspoň na štvrtinu maximálne povoleného počtu osôb.
Čo najviac obmedzte fyzický kontakt s klientmi alebo spolupracovníkmi (porady, konferencie) napríklad využívaním on-line technológií alebo telefonickej komunikácie.
Porád, ktoré prebiehajú prezenčne, by sa mali zúčastňovať iba tie osoby, ktorých prítomnosť je nevyhnutná.
Vyhýbajte sa miestam, kde dochádza k nadbytočnému zhromažďovaniu pracovníkov v spoločných priestoroch.
Zvážte, či je nevyhnutné spoločne sa stravovať v kuchynke, kantíne, jedálni alebo inom priestore.
Často a dôkladne vetrajte. Pri vstupe do miestnosti odporúčame otvoriť okná na cca 15 minút, a to najmä vtedy, keď sa tam predtým zdržiavalo viacero ľudí.
Nevstupujte do osobnej zóny kolegov a nedotýkajte sa predmetov (myš, klávesnica, písacie či kancelárske potreby, iné pracovné nástroje), ktoré používajú iné osoby. Dbajte na dezinfekciu dotykových a často používaných plôch.
Nepodceňujte častú a dôkladnú hygienu rúk. Po vstupe na pracovisko alebo do budovy, kde máte pracovisko, si vydezinfikujte ruky, najmä ak ste predtým použili prostriedok verejnej dopravy.

Služobná cesta
Pracovné cesty vykonávajte iba v prípadoch, kedy je vaša osobná účasť skutočne nevyhnutná. Vždy uprednostňujte komunikáciu na diaľku.
Prestávky počas cesty si robte na málo frekventovaných miestach a vyhnite sa kontaktu s inými ľuďmi.
Ak musíte prenocovať v hoteli alebo v ubytovni, overte si, že prevádzkovateľ nevystavuje hostí zbytočnému riziku, dodržiava protiepidemické opatrenia a zvýšil hygienický štandard.
Mimo izby, v ktorej ste ubytovaní, majte vždy riadne nasadené rúško alebo respirátor.
Obmedzte kontakt s plochami, ktorých sa dotýka väčší počet ľudí; ak sa ich dotknete, čo najskôr si umyte/dezinfikujte ruky.
Zvážte využívanie doplnkových služieb hotelov, pri ktorých môžete prichádzať do kontaktu s ďalšími ľuďmi. V akýchkoľvek spoločných priestoroch hotela trávte iba nevyhnutný čas.
Namiesto výťahov radšej choďte po schodoch, resp. nenastupujte do výťahu s cudzími osobami.

Škola
Kým dieťa odíde z domu do školského kolektívu, uistite sa, že nemá príznaky infekčného ochorenia. Ak sa objavia, malo by preventívne zostať doma.
Medzi príznaky, ktoré treba sledovať, patria zvýšená teplota alebo horúčka, pocit plného nosa, výtok tekutých hlienov z nosa, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, únava, bolesti hlavy, bolesti svalov, nevoľnosť či vracanie, hnačka, nechutenstvo, náhla strata čuchu či chuti, bolesti brucha či zápal spojiviek.
Odporúčame, aby dieťa preventívne zostalo doma v prípade, že je podozrenie na ochorenie COVID-19 u niektorého z členov rodiny.
Deti je potrebné do školy vybaviť okrem rúška, ktoré má na tvári, aspoň jedným ďalším čistým rúškom v mikroténovom vrecúšku.
Pribaľte do školskej tašky aj jedno čisté mikroténové vrecúško, do ktorého dieťa odloží použité jednorazové či látkové vlhké rúško.
Upozornite dieťa, aby v prípade smädu nevyužívalo priamu konzumáciu pitnej vody z vodovodného kohútika. Zároveň pri napúšťaní vody do fľaše zamedzte priamemu kontaktu hrdla fľaše s kohútikom. Pred plnením odporúčame nechať vodu odtiecť.

Verejná doprava
Ak je to možné, cestovné lístky si zabezpečte vopred, v prípade pravidelných ciest využívajte predplatné lístky. Ak je nevyhnutné kupovať si lístok u vodiča, využite bezkontaktnú platbu, ak to dopravca umožňuje.
Snažte sa cestovať v čase mimo špičky, ak je to možné.
Na zastávkach udržujte čo najväčší odstup od ostatných ľudí.
V uzavretých priestoroch autobusových a železničných staníc sa zdržiavajte len na nevyhnutný čas.
Vo vozidlách verejnej dopravy (MHD, prímestské a diaľkové autobusy, vlaky) noste správne nasadené rúško alebo respirátor, prekryté majte ústa aj nos.
Snažte sa čo najmenej dotýkať povrchov vnútri vozidiel. Usádzajte sa čo najďalej od iných pasažierov, ak je to možné.
Po vystúpení z vozidla verejnej dopravy si čo najskôr vydezinfikujte alebo umyte ruky, aby ste predišli prenosu infekcie náhodnými dotykmi seba alebo predmetov, ktoré používate.
Obmedzte diskusiu so spolucestujúcimi, ktorí s vami nežijú v spoločnej domácnosti.
Minimalizujte čas strávený vo vozidle MHD.
Najmä na kratších vzdialenostiach odporúčame nejesť a nepiť. V prípade dlhších ciest si pred občerstvením vydezinfikujte ruky. Rúško či respirátor si nasaďte ihneď po tom, ako dojete či dopijete.