streda 29. septembra 2021

EU: Roaming za domáce ceny

Výbor Európskeho parlamentu pre priemysel, výskum a energetiku schválil finálnu podobu nových pravidiel tzv. voľného roamingu v Európskej únii. V krajinách EÚ by sme sa tak pri využívaní roamingu už nemali pocítiť akúkoľvek diskrimináciu či obmedzenia. Európania možnosť využívať roamingu za domáce ceny od roku 2017. Roam like ať home (RLAH) končí v júni 2022 a pripravovaná revízia upravuje pravidlá na najbližších 10 rokov.

Na vnútornom trhu EÚ by malo byť samozrejmosťou využívať mobilné služby, vrátane čerpania dát za domáce ceny bez obmedzení. Europoslanec Róbert Hajšel počas vyjednávaní nástojil na zabezpečení rovnakej kvality služieb v celej EÚ: „Okrem predĺženia tzv. voľného roamingu som trval na uplatnení princípu rovnakej kvality služieb, bezplatnom sprístupnení núdzových liniek a odstránení akejkoľvek formy diskriminácie, s ktorou sa aj Slováci stretávajú, keď cestujú po štátoch EÚ. Som tiež rád, že sa nám podarilo otvoriť diskusiu o rozšírení roamingu pre tretie krajiny, napríklad vo vzťahu so susednou Ukrajinou alebo so Srbskom, odkiaľ k nám prichádzajú za prácou tisíce osôb.”

Vyjednávač za sociálnych demokratov v Európskom parlamente si osobitne pochvaľuje, že sa mu podarilo presadiť veľmi jasné znenie paragrafu zakazujúceho uplatňovanie horšej kvality pripojenia pre používateľov roamingu v porovnaní s domácimi klientami. Podľa neho treba postupne zrušiť aj zásadu tzv. korektného využívania roamingu, ktorá umožňovala operátorom trestať ľudí fungujúcich napríklad z pracovných dôvodov viac v zahraničí ako doma.