piatok 1. októbra 2021

EU: Ocenenia za bezpečnosť výrobkov

Jedenásť spoločností z ôsmich rôznych krajín získalo uznanie za svoje inovácie a investície na ochranu spotrebiteľov. V druhom ročníku sa ocenenie zameriavalo na dva aspekty: ochranu zraniteľných skupín spotrebiteľov a používanie nových technológií na zvýšenie bezpečnosti spotrebiteľov, pričom ocenenia sa udeľovali oddelene pre malé a stredné podniky (MSP) a pre veľké spoločnosti.

Ocenenie za bezpečnosť výrobkov síce nie je peňažné, no víťazom prináša rozsiahle uznanie. Poukazovaním na najlepšie postupy chce Európska komisia inšpirovať aj ostatné podniky na lepšiu ochranu spotrebiteľa. Cieľom ocenenia je zároveň zvýšiť povedomie spotrebiteľov, že majú právo nachádzať na trhu len bezpečné výrobky.

Víťazi ocenenia za bezpečnosť výrobkov za rok 2021
Zlaté, strieborné a bronzové ocenenie bolo udelené šiestim malým a stredným podnikom (MSP) a piatim veľkým podnikom, ktoré vynikajú buď ochranou zraniteľných skupín spotrebiteľov, alebo kombináciou bezpečnosti a nových technológií. 

OCHRANA BEZPEČNOSTI ZRANITEĽNÝCH SKUPÍN SPOTREBITEĽOV
MSP
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: T.FIRST POOL SAFETY LTD (Cyprus) za podporu bezpečnosti pri bazénoch pomocou radu cenovo dostupných, bezpečných a ľahko použiteľných oplotení.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: ONANOFF EUROPE BV (Holandsko) za ochranu sluchu mládeže inovatívnymi bezpečnostnými funkciami slúchadiel a vzdelávanie o návykoch bezpečného počúvania.
VÍŤAZ BRONZOVÉHO OCENENIA: BESAFE (Nórsko) za ešte bezpečnejšie autosedačky vďaka šikovnému a jednoduchému systému zapínania pomocou pásov.

Veľké spoločnosti
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: IKEA OF SWEDEN AB (Švédsko) za špecializovaný rad cenovo dostupných výrobkov do domácnosti na podporu bezpečnosti zraniteľných spotrebiteľov.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: MAXI-COSI - DOREL JUVENILE (Holandsko) za kombináciu bezpečnosti detskej autosedačky s pohodlím nosiča.
VÍŤAZ BRONZOVÉHO OCENENIA: TAMPAX - PROCTER & GAMBLE (Francúzsko) za inovácie výrobkov a vzdelávacie kampane propagujúce bezpečné používanie tampónov mladými tínedžerkami.

KOMBINÁCIA BEZPEČNOSTI A NOVÝCH TECHNOLÓGIÍ
MSP
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: TERRAINQ SOLUTIONS (Nemecko) za zlepšenie bezpečnosti výrobkov na on-line trhoch prostredníctvom systému, ktorý automaticky kontroluje technickú dokumentáciu.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: v SPREAD & COLE (Francúzsko) za kolaboratívnu platformu na rýchlejšie a účinnejšie riešenie odstraňovania nebezpečných výrobkov z trhu.
VÍŤAZ BRONZOVÉHO OCENENIA:  LUDO PLAYGROUNDS (Grécko) za zvýšenie bezpečnosti ihrísk pomocou inteligentnej technológie na zisťovanie problémov s bezpečnosťou.

Veľké spoločnosti
VÍŤAZ ZLATÉHO OCENENIA: TO.TEM (Taliansko) za podporu bezpečnej a ekologickej mobility integrovaním technológie varovania pred kolíziou do elektrických kolobežiek.
VÍŤAZ STRIEBORNÉHO OCENENIA: POSITEC (Nemecko) za automatizované kosačky na trávu bezpečnejšie pre deti a zvieratá pomocou inteligentnej a prelomovej technológie.