utorok 28. septembra 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný výživový doplnok

Na základe skúšok Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pribudlo upozornenie na ďalší nebezpečný výživový doplnok, ktoré bolo nahlásené aj do Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF).

Ide o výživový doplnok KŘEMELINA, prášok, 400 g, značky „vitatrend“ (dátum min. trvanlivosti: 10/2024, č. šarže: 201001, výrobca: VITATREND s.r.o., Pod stránkou 259, Turnov, ČR, krajina pôvodu: USA), ktorý bol odobratý v obchodnej sieti. Odborníci v ňom zistili obsah ortuti (0,95 mg/kg) nad maximálne povolenou hodnotou pre ortuť pre danú kategóriu potravín podľa EÚ predpisu - nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 – 0,1 mg/kg.

Úrady verejného zdravotníctva na Slovensku už zabezpečili stiahnutie predmetného výrobku z domáceho trhu. Napriek tomu sa však ešte tento výživový doplnok môže nachádzať v obchodnej sieti nielen na území Slovenskej republiky! Spotrebiteľom sa odporúča, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť v mieste predaja.