utorok 28. septembra 2021

Výzva: e-Školy pre budúcnosť

S cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností aj pri zvládnutí dištančného vzdelávania počas mimoriadnej pandemickej situácie sa otvára ďalší ročník programu e-Školy pre budúcnosť.

V 8. ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť budú podporené inovatívne projekty základných a stredných škôl a mimovládnych neziskových organizácií zamerané na tri oblasti:
  1. Rozvoj digitálnych zručností pedagógov a ich využívanie v pedagogickej praxi.
  2. Rozvoj digitálnych zručností žiakov a študentov v rámci rôznych vyučovacích predmetov.
  3. Rozvoj digitálnej bezpečnosti a zodpovedného správania sa v on-line priestore, prevencie rôznych rizík digitálneho sveta, rozvoj kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým.
Na program je vyčlenená celková suma 80.000 EUR. Na jeden projekt realizovaný na jednej škole je možné získať grant v max. výške 1.500 EUR a na jeden projekt realizovaný na viac ako jednej škole grant v max. výške 3.000 EUR. Projekty je možné predkladať do 3. novembra 2021. Výsledky grantového programu budú vyhlásené 25. novembra 2021.