pondelok 27. septembra 2021

EU: Univerzálna nabíjačka

Európsky parlament už viac ako desať rokov žiada Európsku komisiu, aby predložila návrh vedúci k univerzálnej nabíjačke, ktorá by pomohla znížiť objem elektronického odpadu a uľahčila spotrebiteľom bežný život.

Európsky parlament a jeho Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) už roky presadzuje zavedenie univerzálnej spoločnej nabíjačky a opakovane - prostredníctvom uznesení aj v rozpravách - vyzýval Európsku komisiu, aby konala. Poslanci sa za zjednotenie nabíjačiek pre mobilné telefóny zasadzovali aj v roku 2014 počas rokovaní s členskými štátmi o novelizácii pravidiel o rádiových zariadeniach. Zákonodarcovia odvtedy prostredníctvom priamych či nepriamych iniciatív opakovane požadovali štandardizáciu mobilných nabíjačiek. Plénum Európskeho parlamentu napríklad 30. januára 2020 schválilo uznesenie, v ktorom vyzvalo Európsku komisiu na urýchlene prijatie normy pre univerzálnu nabíjačku mobilných rádiových zariadení.

Parlament aj v tomto roku v uznesení z 10. februára 2021 týkajúcom sa nového akčného plánu pre obehové hospodárstvo opäť vyzval Európsku  komisiu, aby urýchlene zaviedla univerzálnu nabíjačku pre smartfóny a všetky malé a stredné elektronické zariadenia s cieľom čo najlepšie zabezpečiť štandardizáciu, kompatibilitu a interoperabilitu možností nabíjania. Zákonodarný zbor tiež exekutívu EÚ požiadal, aby vypracovala stratégiu pre oddelenie nákupov nových mobilných zariadení od nákupov nabíjačiek a zaviedla harmonizované označovanie.