streda 20. októbra 2021

Aktuálne: Svetový deň osteoporózy

Pri os
teoporóze sú kosti slabé a krehké a už pri minimálnom páde alebo nesprávnom pohybe sa môžu zlomiť. Nepríjemné je, že nemá príznaky. Často sa diagnostikuje až pri prvej zlomenine. Pri ťažkej osteoporóze neprináša len bolesť pri zlomenine, ale aj psychickú záťaž, ktorá môže prerásť až do depresie. Najmä v staršom veku sa veľmi znižuje kvalita života.
                            
Zlomenina v staršom veku, ktorú možno diagnostikovať ako osteoporotickú, je možným signálom, že budú nasledovať ďalšie. Všeobecný alebo odborný lekár by mal takéhoto pacienta poslať na vyšetrenie hustoty kostí. Aj samotný pacient môže o takéto vyšetrenie požiadať svojho všeobecného lekára. Osteoporózu na Slovensku lieči reumatológ, ortopéd a endokrinológ. Denzinometria je najpresnejšia a široko používaná neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva röntgenové žiarenie na stanovenie minerálnej hustoty kostí (BMD). Denzinometria meria kostnú hustotu v oblasti chrbtice a krčku stehennej kosti a na základe toho sa stanoví tzv. T – skóre (index toho, akú má pacient kosť v porovnaní s mladým zdravým jedincom). Výsledky sa analyzujú spolu s laboratórnymi testami a anamnézou pacienta, na základe čoho sa osteoporóza potvrdí, alebo vylúči.

Ak už bola pacientovi diagnostikovaná osteoporóza, je potrebné dodržiavať odporúčania lekára, chodiť pravidelne na kontroly a dodržiavať liečbu. Ak už príde k chirurgickému zásahu do zlomeniny, je dôležitá sekundárna prevencia, ktorá musí nasledovať po každej zlomenine z osteoporózy spolu s medikamentóznou liečbou, aby sa zabránilo ďalšej zlomenine. Liečbou sa dá zastaviť odbúravanie kostnej hmoty, teda udržať kostnú hmotu takú, akú ju v danom štádiu pacient má a liečba dokáže aj nabudovať kostnú hmotu. Ak je príčinou osteoporózy u pacientky napríklad postmenopauza, liečba musí byť dlhodobá. Podľa psychologičky Mgr. Ivy Medveckej, Phd. je najväčšou pascou tohto ochorenia zľahčovanie. Čiastočne to vychádza aj z toho, že nemá príznaky, nebolí. Okrem toho, veľa žien zvláda rôzne drobné zdravotné problémy alebo aj vážnejšie ochorenia a často sa popri nich ešte aj stará o svoje rodiny či rodičov. Zľahčovanie tohto ochorenia však vedie k osteoporotickej zlomenine a tá môže prísť úplne nečakane - napríklad pri zdvíhaní ťažšieho predmetu alebo obyčajnom zohnutí sa. 

Tipy, ako si udržať režim liečby:
1. Zahrňte do svojej liečby niekoho blízkeho – manžela, dcéru, alebo kamarátku a tá vám pripomenie, kedy je potrebné ísť k lekárovi.
2. Urobte si z návštevy u lekára rituál a spojte ho s drobnou odmenou za zvládnutie. Zájdite si na kávu do obľúbenej kaviarne, alebo si kúpte pre seba drobný darček.
3. Veďte si záznamy, plánujte písomne – čo je zapísaní, nemusíme nosiť v hlave.
4. Stanovte si merateľné ciele – vysadím zeleninu, vyjdem na kopec, usporiadam oslavu a podobne.