piatok 22. októbra 2021

On-line: Divadelné storočie

Divadelný ústav, najnovší slovenský partner platformy Google Arts & Culture, prináša na internet unikátny obsah. Pri príležitosti minuloročného 100. výročia od založenia Slovenského národného divadla pripravil v spolupráci so Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom výstavu Divadelné storočie – stopy a postoje, ktorou sa už môžu používatelia z celého sveta poprechádzať aj virtuálne vďaka zobrazeniu Street View. Históriu slovenského divadla používateľov sprevádza aj 10 unikátnych on-line výstav.

Výstava Divadelné storočie – stopy a postoj prináša pohľad na divadelný život na území Slovenska. Ponúka možnosť zoznámiť sa s významnými osobnosťami slovenského divadla, s najzaujímavejšími slovenskými inscenáciami za ostatných sto rokov, pozrieť sa na slovenskú divadelnú kritiku, festivaly a divadelný plagát, historické dokumenty, fotografie, kostýmy, audiovizuálne ukážky z rôznych predstavení, bábky či scénografické návrhy.

Prvá on-line výstava Milan Sládek, svetoznámy slovenský režisér, herec a mím sa venuje jednej z najvýznamnejších osobností slovenského divadla a zároveň zakladateľovi slovenskej pantomímy. Jeho majstrovské pantomimické diela ovplyvnili pantomímu v celosvetovom meradle. Už vo svojej rannej tvorbe čerpal z umenia francúzskych mímov ako Jean-Gaspard Deburau, Jean-Louis Barrault či Marcel Marceau.

V rámci samostatnej on-line výstavy Kostýmová návrhárka Ľudmila Purkyňová je priblížená práca tejto významnej kostýmovej návrhárky, ktorá bola aj pedagogičkou a zakladateľkou kostýmového výtvarníctva ako študijného odboru na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1953 začala pracovať ako kostýmová návrhárka pre Slovenské národné divadlo v Bratislave. Jej celoživotným umeleckým zameraním boli opera a balet. V roku 1967 získala Zlatú medailu za kostýmy na Pražskom Quadriennale.

Treticu významných osobností slovenského divadla uzatvára on-line výstava Divadelný scénograf Ladislav Vychodil, ktorého scénografie boli základným pilierom slovenskej scénografie 20. storočia. Jeho tvorbu poznajú okrem slovenských a českých divadiel i v Krakove, vo Viedni, v Budapešti, v Sofii a v mnohých ďalších metropolách. V roku 1965 získal Zlatú medailu prezidenta Brazílskej republiky za najlepšiu národnú scénografickú expozíciu na bienále v Sao Paule.

On-line výstava Faust v bábkovom divadle na Slovensku približuje Fausta, najznámejšiu a najobľúbenejšiu hru kočovných ľudových bábkarov. Príbeh Fausta sa stal súčasťou repertoáru rodinných bábkových divadiel, ktoré vznikali na českom a slovenskom území začiatkom 20. storočia. Faust zaujal aj profesionálnych tvorcov bábkových divadiel. Ako prví sa tejto výzvy zhostili umelci z košického Bábkového divadla v roku 1979.

Pokrok v slovenskom divadle prinieslo dielo Williama Shakespeara a divadelný odkaz antickej kultúry. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch 20. storočia vzrástol cielený záujem o Shakespeara na Slovensku. V tomto období slovenskí umelci inscenovali Shakespearove hry takmer systematicky – niektoré inscenácie boli veľmi úspešné – o čom vypovedá on-line výstava Shakespeare na Slovensku.

Virtuálni návštevníci sa môžu v samostatných on-line výstavách zoznámiť aj s Históriou slovenskej divadelnej architektúry ako aj jej modernou podobou či Príbehom Slovenského národného divadla. Takisto majú možnosť sa v rámci 2-dielnej on-line výstavy oboznámiť s Jazykom divadelného plagátu, pričom mnohí autori 20. storočia považujú plagát za „najvyššie médium“ grafického dizajnu.