utorok 19. októbra 2021

Upozorňujeme: Nebezpečný ventilátor

Na Slovensku bol zistený ďalší nebezpečný výrobok, ktorého používanie môže ohroziť zdravie. Ide o teplovzdušný ventilátor SENCOR model SFH 6010BL typ EUE2 s označením šarže (LOT): 2020601006 pôvodom z Číny. Rozhodne ho nepoužívajte!
 
Pri používaní teplovzdušného ventilátora totiž hrozí podľa Slovenskej obchodnej inšpekcie nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom: z dôvodu nedostatočného konštrukčného vyhotovenia výrobku môže prísť, v prípade uvoľnenia napájacieho kábla, ku kontaktu napájacieho kábla s ochrannou kovovou mriežkou.

Na Slovensku už platí zákaz predaja tohto nebezpečného výrobku, pričom je nariadené jeho stiahnutie z trhu a povinnosť informovať spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny.