štvrtok 21. októbra 2021

Tlač: Široké spektrum využitia

Medzinárodný deň tlače upriamil pozornosť na využitie tlačových služieb, dnes cenných najmä v oblastiach, kde hrá prím kreativita, rozmanitosť využitia a snaha zapôsobiť na viac zmyslov naraz: v typografii, fotografovaní, marketingu, v móde, ale tiež napríklad v interiérovom dizajne. 

Technológia tlače zaznamenala za posledných 100 rokov ohromujúci pokrok. Od prvých tlačových telegrafov cez rozetové a líniové tlačiarne išiel vývoj smerom k ihličkovým, laserovým a atramentovým prístrojom až po súčasné 3D tlačiarne. Dnešné možnosti sú skutočne takmer neobmedzené. Záleží len na nápadoch a chuti skúšať pomocou tlače meniť svet okolo nás. Aby sme vynikli v dave, môžeme si sami doma potlačiť tričká vďaka nažehľovací fóliám. A najmä dievčatá ocenia dekoratívne samolepky na nechty. To všetko možno dnes zvládnuť vďaka domácej tlačiarni. Samostatnou kapitolou je potom 3D tlač, ktorá sa dnes uplatňuje napríklad pri tvorbe hračiek, dekorácií na stenu alebo magnetických obrázkov, ktoré si zavesíme alebo dáme chladničku. Zároveň zohráva stále silnejšiu úlohu aj v rámci výrobného alebo servisného procesu v mnohých priemyselných odvetviach a úspešne sa s 3D tlačou experimentuje aj v lekárstve.

Veľkú budúcnosť majú podľa odborníkov publikácií pre interiéry, ktorých obľuba v posledných rokoch závratne rastie. Pandémia tento trend ešte akcentovala, kedy okrem komerčných priestorov rástol záujem aj o nápaditejšie riešenia interiéru doma. Ľudia si už nechcú vyberať z vopred daného portfólia, ale radšej by mali svoje vlastné vzory. Preto je veľký dopyt po personalizovaných tapetách, ktoré si môžu používatelia sami navrhnúť a ktoré sú vďaka technológii digitálnej tlače, patentovaným atramentom a množstvu materiálov ozajstnou kreatívnou lahôdkou. Tlač pre interiéry využívajú aj obchody alebo kaviarne, ktoré ocenia možnosť potlačiť rýchlo a kvalitne takmer čokoľvek, a tovďaka digitálnym technológiám - od papiera cez sklo až po dlaždice alebo drevo. Pomocou najmodernejších zariadení vznikli potlače hotelových stropov prispôsobené aktuálnej sezóne roka alebo dokonca veľkoformátová reklama na povrchu ľadovej plochy alebo dna bazéna.

Zabúdať nesmieme ani na kníhtlač, ktorá zostáva jednou z najdôležitejších odvetví polygrafického priemyslu napriek klesajúcim nákladom. Vydavatelia sa zameriavajú na nízkonákladové publikácie, ktoré sa snažia pomocou kreatívneho dizajnu prispôsobiť skupinám svojich čitateľov. Podľa správy Insight Report, ktorú si spoločnosť Canon nechala tento rok vypracovať, sa počíta naďalej s výraznou úlohou tlače aj podľa marketérov, ktorí vo svojich rozpočtoch vyhradzujú priemerne tretinu na tlačenú reklamu. A nejde len o billboardy a plagáty. Napríklad jedna z automobilových spoločností v rámci svojej kampane umiestnila do magazínu fotografiu s kľukatou horskou cestou a odkazom na mobilnú herňu. Ľudia, ktorí sa rozhodli aplikáciu vyskúšať, sa ocitli za volantom najnovšieho modelu auta. Práve takéto kampane dokážu čeliť vzrastajúcej únave spotrebiteľa z výhradne digitálneho reklamného obsahu.