streda 10. novembra 2021

Aktuálne: Kto produkuje najviac elektronického odpadu?

Vianoce sú za rohom a veľká časť verejnosti už začala nakupovať pre svojich blízkych vianočné prekvapenia. Niektoré z najobľúbenejších vianočných darčekov budú elektronické výrobky, čo povedie k likvidácii starých modelov smartfónov, televízorov a počítačov. Žiaľ, povedie to aj k narastaniu problému elektronického odpadu. Organizácia Spojených národov (OSN) predpovedá, že do roku 2030 bude celosvetovo 74 miliónov ton elektronického odpadu, čo zodpovedá hmotnosti 496 výletných lodí veľkosti Queen Mary 2!

Spoločnosť Clear It Waste Removal, znepokojená krízou elektronického odpadu využila údaje o elektronickom odpade z Global E-Waste Statistics Partnership a údaje o zložení domácností od Organizácie Spojených národov na výpočet, ktorá z 39 európskych krajín produkuje najviac e-odpadu na domácnosť. Najväčšími vinníkmi v Európe, pokiaľ ide o elektronický odpad, sú Nóri - vyprodukujú odhadom 57 kg na domácnosť ročne. To je rovnaká hmotnosť ako šesť mikrovlnných rúr. Veľká Británia je na druhom mieste - britské domácnosti sú vinní za produkciu odhadom 55 kg elektronického odpadu ročne. Ak vezmeme do úvahy, že v Spojenom kráľovstve je 27,8 milióna domácností, celkový objem elektronického odpadu v krajine by mohol predstavovať 1.529.000.000 kg zodpovedajúci počtu 1.274.17 londýnskych poschodových autobusov. Írske domácnosti vyprodukujú každý rok v priemere 52,4 kg elektronického odpadu, a preto sú na treťom mieste. Írsky elektronický odpad z domácností je porovnateľný s hmotnosťou piatich bicyklov pre dospelých. Na štvrtom mieste je Švajčiarsko – Švajčiari vyprodukujú odhadom 51,5 kg elektronického odpadu na domácnosť. S 3,9 miliónmi domácností vo Švajčiarsku by sa celkový domáci elektronický odpad v krajine mohol rovnať 200.850.000 kg – približne rovnaká hmotnosť ako 6.974 rakiet Apollo 11! Medzi ďalšie európske krajiny, ktorých domácnosti produkujú vyše 45 kg elektronického odpadu, patrí Španielsko (49,4 kg), Holandsko (47,5 kg), Cyprus (47 kg), Francúzsko (46,2 kg) a Luxembursko (45,4 kg), ktoré sú na piatom, šiestom, siedmom, ôsmom a deviatom mieste. Na opačnej strane sa na 39. pozícii umiestnilo Moldavsko. Moldavci sú šampiónmi v produkcii najmenej elektronického odpadu v Európe s priemerným odhadom 11,6 kg na domácnosť každý rok.

Tipy na zníženie množstva elektronického odpadu 
Odložte modernizáciu svojej elektroniky na tak dlho, ako je to možné: často prechádzame na najnovšiu technológiu, aby sme boli v trende napriek tomu, že súčasné zariadenie funguje perfektne. Je to práve tento trend, ktorý výrazne prispieva k množstvu elektronického odpadu na našej planéte.
Ak musíte upgradovať svoju technológiu, zvoľte likvidáciu elektronického odpadu v špecializovanom zariadení na recykláciu alebo na darovanie/predaj elektroniky iným.
Spoločnosť Clear It Waste Removal zverejnila aj praktickú príručku o likvidácii vášho elektronického odpadu.

Údaje za európske krajiny: Andorra, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Dánsko, Island, Lichtenštajnsko, Severné Macedónsko, San Maríno a Švédsko neboli k dispozícii, preto boli vynechané.