pondelok 8. novembra 2021

Bankroty: Najviac bankrotujú štyridsaťroční


V októbri 2021 zbankrotovalo 1.007 občanov Slovenska. Je to prvýkrát v tomto roku, kedy počet osobných bankrotov v jednom mesiaci prekročil štvorcifernú hodnotu. Podľa analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) v medziročnom porovnaní s rovnakým obdobím s 810 osobnými bankrotmi to predstavuje nárast o 24,32 percenta, pričom počet osobných bankrotov medziročne rastie už piaty mesiac za sebou. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom, kedy v septembri tohto roka zbankrotovalo 955 dlžníkov, ich v desiatom mesiaci bolo o 5,45 percenta viac.

„V októbri súdy nezrušili žiadne oddlženie pre nepoctivý zámer. Zároveň sme identifikovali až 111 bankrotov ľudí bez vlastného domova, ktorí majú trvalý pobyt na obecných, miestnych, mestských úradoch alebo na virtuálnych adresách. Predstavuje to až 11,02 percenta z celkového počtu dlžníkov, ktorí zbankrotovali v minulom mesiaci. Na porovnanie – v septembri ich podiel predstavoval iba 4,30 percenta“, dopĺňa analytička Jana Marková. V minulom mesiaci bolo vyhlásených 1.000 konkurzov (99,30 percenta) a 7 dlžníci (0,70 percenta) sa rozhodli pre oddlženie formou splátkového kalendára. Z celkového množstva osobných bankrotov v októbri 2021 ich bolo 64 (6,36 percenta) vyhlásených na majetok fyzických osôb – podnikateľov a 943 (93,64 percenta) na majetok nepodnikateľov. V októbri 2021 súdy zároveň zrušili 753 konkurzov, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcich obdobiach. Z nich bolo 650 zrušených pre nedostatok majetku dlžníka, čo znamená, že dlžníci nezaplatili veriteľom ani jedno euro, a 103 konkurzov bolo zrušených po splnení konečneného rozvrhu výťažku.

Z celkového počtu osobných bankrotov vyhlásených v októbri 2021 ich pripadalo na mužov 619 a na ženy 388. Stále viac bankrotujú muži, no v medziročnom porovnaní ich podiel na celkovom počte osobných bankrotov klesol o 0,01 percentuálneho bodu (61,48 percenta v októbri 2020 vs. 61,47 percenta v októbri 2021). Pomer žien v októbri 2021 medziročne o 0,01 percentuálneho bodu vzrástol (38,52 percenta v októbri 2020 vs. 38,53 percenta v októbri 2021). Medzi mužmi, ktorí zbankrotovali v októbri 2021, malo 3,23 percenta dlžníkov vysokoškolské vzdelanie (v októbri 2020 ich bolo 4,22 percenta). Medzi zbankrotovanými ženami malo vysokoškolské vzdelanie 3,09 percenta dlžníčok (v októbri 2020 ich bolo 2,24 percenta). V októbri sa najväčšou skupinou bankrotujúcich dlžníkov (mužov aj žien) stali štyridsiatnici s podielom 31,08 percenta (v októbri 2020 s podielom 32,22 percenta). Druhou najpočetnejšou skupinou boli tridsiatnici s podielom 26,61 percenta (v októbri 2020 s podielom 25,43 percenta). Najviac osobných bankrotov vyhlásených v Nitrianskom – 166 a najmenej v Trnavskom kraji – 86. V medziročnom porovnaní počet osobných bankrotov klesol iba v dvoch krajoch: v Bratislavskom
(- 25,32 percenta) a v Banskobystrickom (- 2,19 percenta). V ostatných krajoch počet osobných bankrotov medziročne vzrástol, najviac v Prešovskom kraji – až o 95,71 percenta.

Z dlhodobých štatistík spoločnosti CRIF SK vyplýva, že od roku 2006, kedy na Slovensku začal platiť inštitút osobného bankrotu, do konca októbra 2021 bolo vyhlásených 56.177 osobných bankrotov obyvateľov Slovenskej republiky, pričom v tomto roku – od januára do konca októbra ich bolo 6.756.