štvrtok 11. novembra 2021

EU: 2 miliardy eur do digitálnej transformácie

Tri pracovné programy k programu Digitálna Európa získajú finančné prostriedky v celkovej výške 1,98 miliardy eur. Prvé výzvy budú uverejnené už koncom novembra t. r., ďalšie budú nasledovať v roku 2022. Digitálna Európa má posilniť technologickú suverenitu Európy.

Hlavný pracovný program disponuje 1,38 miliardou eur. Investície budú smerovať do oblastí, akými sú umelá inteligencia, cloudové a dátové priestory, kvantová komunikačná infraštruktúra, pokročilé digitálne zručnosti a široké používanie digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti do konca roka 2022. Spolu s ním Európska komisia uverejnila dva osobitné pracovné programy: prvý zameraný na financovanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti s rozpočtom 269 miliónov eur do konca roka 2022 a druhý zameraný na vytvorenie a prevádzku siete európskych centier digitálnych inovácií s rozpočtom 329 miliónov eur do konca roka 2023.

Hlavný pracovný program bude zahŕňať napríklad investície:
  • zavádzanie spoločných dátových priestorov (napr. dátových priestorov pre výrobu, mobilitu a financie), ktoré európskym podnikom (vrátane malých a stredných podnikov – MSP – a startupov) a verejnému sektoru uľahčia cezhraničné spoločné využívanie údajov, ako aj zavádzanie prepojenej infraštruktúry a služieb cloud-to-edge, teda chrbtovej kosti digitálnych riešení, ktoré zaručia toky údajov,
  • vybudovanie testovacích a experimentálnych zariadení pre riešenia založené na umelej inteligencii v snahe zintenzívniť využívanie dôveryhodnej umelej inteligencie (aj v MSP a startupoch) pri riešení zásadných spoločenských výziev, okrem iného zmeny klímy a udržateľnej zdravotnej starostlivosti (napr. zavádzať testovacie zariadenia umelej inteligencie v zdravotníctve a inteligentných mestách a komunitách),
  • zavádzanie bezpečnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry pre EÚ (EuroQCI), ktorá bude ponúkať vysokú mieru odolnosti voči kybernetickým útokom,
  • zostavenie osnov a poskytovanie magisterského štúdia pokročilých digitálnych technológií s cieľom zvýšiť úroveň digitálnych zručností v Európe vrátane opatrení ako sú digitálne rýchlokurzy pre MSP oznámené v programe v oblasti zručností z roku 2020 a stratégii pre MSP,
  • vytvorenie, prevádzkovanie, ďalší vývoj a stála údržba digitálnych služieb podporujúcich cezhraničnú interoperabilitu riešení v snahe podporovať verejnú správu (napr. európska digitálna identita).
Pracovný program ku kybernetickej bezpečnosti zahŕňa investície do budovania pokročilého vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v tejto oblasti. Bude sa z neho financovať rozvoj a čo najlepšie využívanie poznatkov a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podporí výmenu najlepších postupov a zabezpečí rozsiahle zavádzanie najmodernejších riešení kybernetickej bezpečnosti v celom európskom hospodárstve.

Na dosiahnutie cieľov programu Digitálna Európa sa zavedie sieť európskych centier digitálnych inovácií, ktorá bude súkromným aj verejným organizáciám v celej Európe vrátane štátnej správy na celoštátnej, regionálnej či miestnej úrovni podľa potreby poskytovať prístup k testovaniu a podporovať ich digitálnu transformáciu. Tieto centrá budú dôležitým nástrojom politík EÚ, predovšetkým v priemyselnej politike a politike malých a stredných podnikov a startupov, pretože budú podporovať spoločnosti aj verejný sektor pri súbežnej zelenej a digitálnej transformácii. Program sa bude realizovať predovšetkým prostredníctvom grantov a verejného obstarávania. Niekoľko opatrení, napríklad témy iniciatívy Destinácia Zem, sa bude vykonávať pomocou nepriameho riadenia, pri ktorom partnerské organizácie prevezmú verejné obstarávanie pre potrebný vývoj.