piatok 12. novembra 2021

SR: Stravenky alebo peniaze?

Od 1. januára 2022 sa na Slovensku zavádza zrovnoprávnenie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. Pri nadlimitných sumách sa tak upúšťa od daňovej úľavy pri stravných lístkoch. Zamestnanci, ktorí si doteraz vyberali túto možnosť, dostanú od Nového roka na stravovanie menej.

Daňový poradca zo Slovenskej komory daňových poradcov Radovan Ihnát zhrnul, že zamestnanci majú možnosť výberu od marca 2021. Doteraz bolo výhodnejšie vybrať si stravný lístok, pretože podľa ešte stále platného znenia zákona je príspevok zamestnávateľa na stravný lístok oslobodený od dane a odvodov bez ohľadu na sumu a zdroj tohto príspevku. Pri finančnom príspevku to neplatí: „Finančný príspevok na stravovanie je aktuálne u zamestnanca oslobodený od dane z príjmov, ako aj odvodov na sociálne a zdravotné poistenie do sumy 2,81 eura denne, čiže 55 % zo sumy stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín." Oslobodený je aj finančný príspevok na stravu hradený zo sociálneho fondu. Príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad rámec zákonnej sumy (2,81 eura denne) a príspevku zo sociálneho fondu sa však v súčasnosti považuje za príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Od Nového roka dochádza k zjednoteniu daňového a odvodového režimu stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie. V oboch prípadoch sa bude z nadlimitnej sumy nehradenej z prostriedkov sociálneho fondu odvádzať daň aj odvody.

Kým v súčasnosti je päťeurový stravný lístok oslobodený od dane a odvodov, pri finančnom príspevku už nadlimitná časť podlieha zdaňovaniu. Ak teda zamestnanec odpracoval 20 dní, za mesiac dostal v stravných poukážkach 100 eur, kým pri finančnom príspevku išlo o 88 eur (zvyšných 12 eur odviedol na dani a odvodoch). Od Nového roka sa teda nemení nič pre tých, ktorí si aj v súčasnom roku vybrali finančný príspevok. Avšak pre zrovnoprávnenie dostanú tí, čo doteraz mali stravné lístky, podľa vyššie uvedeného príkladu o 12 eur menej.