piatok 12. novembra 2021

Upozorňujeme: Bankové účty na podnikanie

Platitelia dane z pridanej hodnoty (DPH) na Slovensku musia do 30. novembra oznámiť finančnej správe všetky bankové účty používané na podnikanie. Túto povinnosť má celkovo 207.140 platiteľov DPH. Vzor tlačiva bude zverejnený na portáli finančnej správy, predvyplnený formulár bude podnikateľom aj automaticky doručený do ich schránok na portáli finančnej správy.

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zavádza novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Finančná správa bude na svojom portáli zoznam zverejňovať od 1. januára budúceho roka a denne aktualizovať.

Platitelia DPH budú musieť bankové účty nahlásiť finančnej správe do 30. novembra 2021, a to prostredníctvom tlačiva zverejneného na webovom sídle. Finančná správa už v súčasnosti disponuje bankovými účtami, ktoré jej boli oznámené daňovým subjektom alebo poskytovateľmi platobných služieb. Každému platiteľovi DPH registrovanému k 15.11.2021 tak bude doručené predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Predvyplnené tlačivo bude automaticky doručované aj všetkým platiteľom, ktorí sa pre DPH zaregistrujú po 15.11.2021. Platiteľ DPH má následne možnosť v oznámení vyznačiť bankové účty, ktoré používa na podnikanie, prípadne doplniť ďalšie bankové účty. Vyplnené tlačivo podajú podnikatelia klasickým spôsobom elektronicky ako každé iné štruktúrované podanie na PFS. V prípade, že bankové účty neoznámia, správca dane im im uloží pokutu od 30 eur do 3000 eur.