pondelok 8. novembra 2021

Mercedes: Rušiace zariadenia

Nemecká organizácia Deutsche Umwelthilfe (DUH) prostredníctvom automobilového softvéru Felix Domke zdokumentovala celkovo osem doteraz neznámych rušiacich zariadení v naftovom vozidle Mercedes-Benz triedy E, normy Euro 6. Podľa názoru DUH tieto jednoznačne nelegálne tzv. „rušiace zariadenia“ znižujú účinné čistenie výfukových plynov katalyzátorom SCR. Výsledok: skutočné emisie oxidov dusíka na cestách sú až o 500 percent vyššie ako zákonom stanovená maximálna hodnota. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pritom nedávno vyzvala na zníženie hodnoty limitov oxidu dusičitého z ročného priemeru 40 na 10 µg/m3. 

Znalec objavil celkovo osem rušiacich zariadení a podrobne ich zdokumentoval. Neexistuje žiadny vierohodný fyzikálny dôvod pre existenciu ktoréhokoľvek z nich. „Zistené rušiace zariadenia sa aktivujú v jazdných situáciách, ktoré sú bežné v podmienkach cestnej premávky. Aj v takýchto prípadoch takmer vždy aspoň jedno rušiace zariadenie aktívne bráni znižovaniu emisií, aj keď to nie je fyzicky potrebné alebo nevyhnutné na ochranu motora. Tým sa výrazne znižuje množstvo vstrekovanej kvapaliny AdBlue, ktoré je nevyhnutné na neutralizáciu oxidov dusíka v katalyzátore SCR; podobne sa znižuje aj miera recirkulácie výfukových plynov. Výsledkom je, že bežne účinný hardvér na čistenie výfukových plynov často funguje len na zlomok svojej potenciálnej kapacity a vozidlo vypúšťa zbytočne veľké množstvo oxidov dusíka“,  uviedol expert Felix Domke. Správa je podložená aktuálnymi meraniami výfukových plynov, ktoré na cestách získal Inštitút pre kontrolu emisií patriaci pod DUH. Dokazujú, že Daimler nainštaloval viacero rušiacich zariadení do vozidla E350T normy Euro 6, na ktoré bolo meranie zamerané. Vozidlo počas testovania spĺňalo zákonné limitné hodnoty oxidov dusíka. Avšak, na základe podobného profilu jazdy na ceste, merania výfukových plynov naznačujú zvýšenie emisií oxidov dusíka až o 500 percent a viac. Nemecký Spolkový úrad pre motorové vozidlá (Kraftfahrt-Bundesamt) už požadoval aktualizáciu softvéru pre skúmaný model. V aktualizovanom softvéri sa odstránili nelegálne rušiace zariadenia a emisie oxidov dusíka boli následne aj počas testov v cestnej premávke pod zákonom stanovenou limitnou hodnotou. To však podčiarkuje, že hardvér vozidla bol vždy schopný znížiť emisie v súlade so zákonom, avšak programovanie softvéru tomu zámerne bránilo.

„Tvrdenia výrobcov automobilov, že jazdné podmienky vedú k vysokým emisiám škodlivín na cestách, sú v tomto smere dovedené do absurdity. Treba dúfať, že aj súdy prestanú veriť nezmyselným tvrdeniam výrobcov áut a konečne pomôžu majiteľom áut domôcť sa svojich práv“, vysvetľuje expert na životné prostredie a dopravu Axel Friedrich. Aj keď sa v tomto prípade posudzovalo len jedno vozidlo, predpokladá sa, že iné vozidlá značky Mercedes s porovnateľnými motormi a technológiami obsahujú podobné nelegálne rušiace zariadenia. Niekoľko meraní výfukových plynov, ktoré Inštitút pre kontrolu emisií vykonal na iných naftových vozidlách značky Mercedes, poskytlo už v tomto smere jasné indície. Takisto Úrad pre motorové vozidlá tiež zistil nelegálne rušiace zariadenia vo veľkom počte vozidiel výrobcu. „Z právneho hľadiska je skutkový stav jasný. Vyšetrovaním sme dospeli k záveru, že koncern Daimler nainštaloval veľký počet nepovolených rušiacich zariadení, ktoré jednoznačne porušujú platné právne predpisy. Postihnutí spotrebitelia majú teraz zjavne nárok na náhradu škody, keďže im bolo predané chybné vozidlo, za ktoré zaplatili plnú kúpnu cenu. Z právneho hľadiska to možno považovať za podvod - spáchaný nielen na životnom prostredí, ale aj na spotrebiteľoch. Vodiči vozidiel Mercedes by si mali overiť, či sa to týka aj ich vozidla s naftovým motorom“, dodáva Glenn Phillips z medzinárodnej advokátskej kancelárie Milberg, ktorá si znalecký posudok nechala vypracovať.