štvrtok 11. novembra 2021

Výzvy: Z rezortu dopravy a výstavby

O novej schéme štátnej pomoci "de minimis" pre prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a príležitostnej dopravy od 9. októbra 2021 informuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Znovu otvorilo tiež pomoc pre autosektor s pôvodným termínom do 31. augusta 2021 a rovnako je naďalej dostupná pomoc pre gastro a cestovný ruch.

V prípade prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy je v rámci tejto schémy podporované obdobie od 1. apríla 2021 do 31. mája 2021, keďže príspevok na výpadok tržieb za rok 2020 a za prvý kvartál roku 2021 kompenzovalo ministerstvo v predchádzajúcej schéme pomoci. V tomto prípade ide o rozšírenie oprávneného obdobia u prevádzkovateľov medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy o ďalšie dva mesiace. Prevádzkovatelia príležitostnej dopravy môžu žiadať kompenzáciu za obdobie medzi 1. januárom 2021 až 31. májom 2021. Rezort dopravy tak pokračuje vo vyplácaní pomoci, ktorú ešte v roku 2020 realizovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Na príspevok majú nárok všetci prevádzkovatelia medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy aj prevádzkovatelia príležitostnej, tzv. zájazdovej dopravy, ktorým tržby v porovnaní s referenčným obdobím klesli o 30 a viac percent. Maximálna výška príspevku je do 200.000 eur.

Opätovne je otvorená schéma pomoci pre autosektor z dôvodu väčšej chybovosti podaných žiadostí. Niektoré z nich museli byť zamietnuté, prípadne ich žiadatelia nestihli podať do 31. augusta. Podnikatelia si teraz môžu opraviť chyby a podať tieto žiadosti nanovo prostredníctvom e-formulára do 15. októbra 2021. Kontrolóri ich budú posudzovať operatívne a prípadné chyby sa budú dať opraviť. Po 15. októbri však bude e-formulár deaktivovaný.

Ministerstvo má naďalej otvorenú schému pomoci „de minimis“ v gastre a cestovnom ruchu. Podnikatelia tak stále môžu žiadať o kompenzáciu fixných nákladov spôsobených pandémiou za obdobie od 1. apríla 2020 do 31. mája 2021. Naďalej pokračuje aj pomoc ministerstva v rámci takzvanej „veľkej“ schémy pomoci, kde je limit na žiadateľa milión eur. Oprávnené obdobie pomoci je od 1. apríla 2020 do 31. marca 2021, pričom v krátkom čase sa plánuje táto pomoc rozšíriť aj o apríl a máj tohto roka. S nástupom jesene a ďalšej vlny pandémie je ministerstvo pripravené podnikateľom v gastre a cestovnom ruchu pomôcť opäť, a to tzv. „jesennou pomocou“. Rezort deklaruje, že financií vyčlenených na pomoc má zatiaľ dostatok. Platí ale, že pomoc je možné vyplácať len spätne.