utorok 9. novembra 2021

Konkurzy: V októbri mierny pokles

V októbri 2021 bolo na Slovensku vyhlásených 19 konkurzov na majetok dlžníkov podnikateľských subjektov a boli povolené 2 reštrukturalizácie. Vyplýva to z analýzy spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau.

V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom počet konkurzov klesol o 5 percent (z 20 na 19) a počet reštrukturalizácií vzrástol z nuly na 2. V medziročnom porovnaní s októbrom 2020 sa počet konkurzov zvýšil o 11,76 percenta (zo 17 na 19) a počet reštrukturalizácií ostal na rovnakej úrovni. Zároveň bol pre nedostatok majetku zastavených 13 konkurzných konaní (11 v októbri 2020) a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 11 konkurzov (9 v októbri 2020). Zároveň sa začalo 35 nových konkurzných konaní (33 v októbri 2020).

„V minulom mesiaci nebolo vydané žiadne rozhodnutie o povolení dočasnej ochrany pred veriteľmi a trom subjektom bola dočasná ochrana ukončená uplynutím lehoty”, uviedla Ing. Jana Marková. Tento nástroj štátnej pomoci z dôvodu náročných podmienok na jej schválenie využíva minimum podnikateľských subjektov.