streda 10. novembra 2021

Podnikanie: S digitálnou gramotnosťou a technologickými zručnosťami

Nedávny prieskum Herbalife Nutrition medzi viac než 25.000 ľuďmi vo veku od 18 do 40 rokov v 35 krajinách sveta priniesol zaujímavé zistenie, že za optimálny vek na začatie podnikania sa považuje 28 rokov. Zo záujemcov o podnikanie sa síce vyše polovica (51 %) obáva, že ich nebudú brať vážne kvôli ich veku – avšak zároveň vnímajú svoju mladosť ako pozitívum. Až polovica z nich uviedla, že ich vek zvyšuje ich šance na úspech.

Jednou z výhod, ktorou disponujú najmä mladší podnikatelia, je podľa prieskumu ich technická zdatnosť: šesť z desiatich (61 %) respondentov uviedlo, že sa vedia lepšie než iné generácie prispôsobiť novým technológiám, 43 % respondentov uviedlo, že s väčšou pravdepodobnosťou budú mať nové, ešte neprebádané nápady a 29 % tých, čo si chcú založiť firmu, uviedlo, že sa oproti iným generáciám „menej boja zlyhania“. Mladší respondenti z prieskumu tiež menej často živia rodinu alebo splácajú hypotéku, čo im umožňuje dobrodružnejší a objavnejší prístup k vedeniu svojho biznisu. Táto túžba bola aj hlavným motivačným faktorom, ktorý uviedli respondenti túžiaci po podnikaní, nasledovaná schopnosťou uspokojiť svoju vášeň. Začať podnikať si vyžaduje istú dávku vášne aj odvahy. Taktiež si vyžaduje nájsť rovnováhu medzi uvedomením si rizika a vzrušením, že sami sebe šéfujete a vierou vo vašu schopnosť byť strojcom vlastného úspechu. Takmer 75 % respondentov v prieskume uvádza, že sníva o tom, že sa stanú podnikateľmi. To len zdôrazňuje, aká lákavá je schopnosť byť si vlastným šéfom, ako aj sloboda v určovaní si pracovného času. Prieskum tiež odhalil, že 31 % dospelých berie podnikanie ako príležitosť na zmenu kariéry. Ďalších 26 % respondentov uviedlo, že založenie malej firmy by im mohlo pomôcť zvýšiť si príjem po tom, ako sa im v dôsledku pandémie skrátil pracovný čas. Podnikanie sa tiež často považuje za cestu, ktorá dokáže ľuďom poskytnúť viac času na realizáciu mimopracovných záľub.

Túžba po podnikaní však neznamená, že sa doň respondenti bezhlavo vrhajú – myslia si, že človek by mal mať okolo päť a pol roka skúseností predtým, než si založí vlastnú firmu. Ak pandémia podnikateľov niečo naučila, tak to, že bez ohľadu na vek je rozdiel medzi úspechom a neúspechom často v dobrých podnikateľských základoch, ochote učiť sa, schopnosti prispôsobiť sa a v neposlednom rade aj v zápale pre svoju prácu.