štvrtok 18. novembra 2021

Muži a ženy: Ako dosiahnuť spravodlivosť?

Ženy stále zarábajú v priemere až o štvrtinu menej než muži. Problém nerovných pracovných a platových podmienok medzi pohlaviami dlhodobo pretrváva aj na Slovensku. V roku 2020 bol rozdiel medzi platom žien a mužov až 25 %. Priemerný plat mužov totiž dosiahol úroveň 1.696 Eur, zatiaľčo u žien to bolo len 1.285 eur v hrubom. Ešte horšou správou je, že tento stav sa oproti roku 2019 nezlepšil. Najväčšie rozdiely pritom nájdeme v oblastiach manažmentu a HR či pri vedúcich pozíciách. Pri nich dokonca nájdeme až dvakrát viac mužov ako žien.

„Na Slovensku dlhodobo pozorujeme, že v sektoroch, kde dominujú ženy, sú platy v priemere nižšie. Treba tiež zdôrazniť, že zdravotníctvo a sociálna práca, školstvo ale aj ďalšie odvetvia, kde sledujeme dominanciu žien, často nie sú v zahraničí ohodnotené rovnako podpriemerne. Tieto sektory majú v mnohých krajinách Európy lepšie spoločenské a mzdové zaradenie, ako je tomu u nás na Slovensku“, vraví Nikoleta Richterová. Dôvodov je samozrejme viacero, no najčastejšie sa spomína vplyv rodových zvykov, nutnosť odchodu na materskú dovolenku, no aj nižšia iniciatíva či motivácia. Ženy si často už na pohovoroch pýtajú menej peňazí. Zároveň sa stretávajú s tým, že majú na trhu práce aj vďaka historickým označovaniam menej sebavedomia. Stále tiež pretrvávajú zvyklosti, pri ktorých je za živiteľa rodiny považovaný otec a matka sa má starať o domácnosť a deti. Cieľom štátnych aj súkromných inštitúcií by pritom mala byť rovnoprávnosť v platovom ohodnotení či čo najviac vyrovnaný pomer medzi mužmi a ženami na rovnakých pozíciách. 

Prieskum 3M v 17 krajinách po celom svete tiež potvrdil pretrvávajú problémy s rovnosťou aj v oblasti STEM, teda vedy, techniky, inžinierstva a matematiky. Až 88 % opýtaných uviedlo, že ženy ale aj menšiny čelia v tomto smere veľkým prekážkam a že je nevyhnutné zvýšiť rozmanitosť na pozíciách. Podľa odborníkov by však záujem o zamestnancov nemal končiť pri platoch. Poukazujú aj na potrebu pracovné aj osobnostného rozvoja. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom rôznych tréningov a kurzov, prepájaním pracovných tímov či rôznymi motivačnými programami. Napríklad môže zamestnávateľ zamestnancovi ponúknuť možnosť využívať určitú časť svojej pracovnej doby na vymýšľanie a budovanie vlastných projektov a nápadov. Keďže majú zamestnanci rôzne zázemie, prichádzajú do spoločností s rôznymi skúsenosťami, kompetenciami či vlastnosťami. Práve táto rozmanitosť pomáha firmám rásť a neustále inovovať. Zároveň im pomáha reagovať na potreby zákazníkov, dodávateľov a partnerov.