utorok 16. novembra 2021

On-line: Finančná správa prechádza na ÚPVS

Od 1. januára 2022 bude Finančná správa s daňovými subjektami komunikovať naplno obojsmerne elektronicky. Rozhodnutia a úradné dokumenty bude tak zasielať do oficiálnych elektronických schránok zriadených na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) slovensko.sk.

Po novom tak už od 1.1. 2022 nebude komunikácia zo strany finančnej správy uprebiehať cez portál finančnej správy, ale dokumenty budú doručované do elektronických schránok zriadených na ÚPVS v súlade so zákonom o e-Governmente. Daňovníci si budú môcť nastaviť zasielanie notifikácií o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zasielaním oznámenia na e-mail alebo prostredníctvom SMS správy. V prípade že daňový subjekt (občan, podnikateľ) nemá schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, úradné dokumenty mu budú doručené cez službu Centrálne úradné doručovanie. V rámci tejto služby sa vyhotovujú a doručujú listinné rovnopisy elektronických úradných dokumentov prostredníctvom Slovenskej pošty.

Obojsmerná komunikácia pre daňovú oblasť nadväzuje na už existujúcu obojsmernú elektronickú komunikáciu medzi colnými úradmi a ich klientmi v oblasti správy spotrebných daní. Cieľom finančnej správy je zefektívniť a zrýchliť vzájomnú komunikáciu. Daňovníci získajú lepší prehľad o svojich povinnostiach a z pohodlia domova si budú môcť pozrieť, čo budú potrebovať, keďže im odpadne povinnosť prevziať si úradný dokument na pošte, resp. prostredníctvom poštového doručovateľa.