pondelok 15. novembra 2021

Inflácia: Rekordná úroveň

Štatistický úrad SR zhodnotil vývoji spotrebiteľských cien v októbri 2021. Ceny na Slovensku opäť dynamicky rástli, inflácia dosiahla 5,1 %, čo je najvyššia hodnota za posledných trinásť rokov!

Hodnotu inflácie medziročne najvýraznejšie ovplyvnil rast cien potravín o 4,3 %: viac platíme za zeleninu o 10,3 %, mlieko a syry o 4 %, ovocie o 5,5 %, mäso o 2,7 %, chlieb a obilniny o 3,6 %, ako aj oleje a tuky o 11,9 %. Druhý najvýznamnejší vplyv na rast cien mala doprava. Ceny palív v októbri dosiahli nový tohtoročný rekord v dynamike medziročného rastu na úrovni 28,4 %. Vyššie boli ceny aj za náhradné diely a príslušenstvo pre osobnú dopravu, ako aj za údržbu a opravy. Rast cien v odbore bývanie a energie, ktorý tvorí najvyšší podiel vo výdavkoch slovenských domácností, dosiahol 3,5 %. Vývoj bol podporený jednak pretrvávajúcim rastom cien stavebných materiálov v imputovanom nájomnom (medziročný nárast o 11,3 %) aj v dvoch ďalších zložkách - v údržbe a oprave obydlia (o 9,4 %), aj v ostatných službách týkajúcich sa obydlia, kam patria o. i. aj služby spojené s údržbou komínov (o 3,9 %). Vytratil sa tak tlmiaci efekt zníženia cien energií zo začiatku roka. Pod medziročný rast inflácie sa podpísali aj vyššie ceny v odbore reštaurácie a hotely, konkrétne ceny v závodných jedálňach o 33 %. Infláciu v medziročnom porovnaní takisto už ôsmy mesiac po sebe navyšoval rast cien tabakových výrobkov po úprave daní (v októbri o 15,4 %) a vyššie ceny alkoholických nápojov, hlavne destilátov a vína. V menšej miere prispeli vyššie ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domácností, pokračujúci rast cien za noviny, knihy a kancelárske potreby, audiovizuálnu a fotografickú techniku, ako aj za kadernícke služby či vyššie poplatky v predprimárnom a primárnom vzdelávaní.

Medzimesačne, v porovnaní so septembrom 2021 ceny vzrástli o 0,6 %, tempo rastu sa zmiernilo (v septembri medzimesačný rast o 0,8 %). Najvýznamnejšie k rastu cien prispievali vyššie ceny za bývanie a energie. Pokračoval rast cien v imputovanom nájomnom (náklady na vlastné bývanie), znova o 1,6 % vplyvom drahších stavebných materiálov. Výraznejšie vzrástli aj ceny za údržbu a opravu obydlia o 2,5 %. Vyššie ceny v doprave naďalej ovplyvňovali najmä medzimesačne dynamicky rastúce ceny pohonných hmôt o 4,6 %, ako aj zvýšenie cien náhradných dielov pre automobily o 1,2 %. Výraznejšie sa tiež zvýšili ceny v odbore obuv o 1,2 % a odevy o 1,1 %. Ceny potravín vzrástli o 0,2 %, nealkoholické nápoje po septembrovom raste klesli o 1,8 %. Rast cien potravín ovplyvnili vyššie ceny chleba a obilnín o 1,1 %, mlieka, syrov a vajec o 0,7 %, najviac vzrástli ceny olejov a tukov o 4,6 %, s ohľadom na ich váhu to však malo nižší vplyv na výslednú hodnotu inflácie zložky potraviny. Naopak, zlacnelo ovocie o 5,7 %, mäso o 0,3 % a zelenina o 0,1 %. Zvýšenie zaznamenali aj ceny v odbore rekreácia a kultúra hlavne vplyvom vyšších cien za noviny, knihy a kancelárske potreby o 1,3 %, v rámci odboru rozličné tovary a služby rástli ceny za tovary a služby na osobnú starostlivosť, najmä kadernícke služby (o 1,1 %).

Index spotrebiteľských cien sa v októbri oproti septembru zvýšil v domácnostiach zamestnancov, nízkopríjmových domácnostiach aj v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,6 %. Medziročne sa zvýšil za domácnosti zamestnancov o 5,2 %, za domácnosti dôchodcov a za nízkopríjmové domácnosti zhodne o 4,9 %. V súhrne za desať mesiacov roka 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2020 sa spotrebiteľské ceny zvýšili o 2,6 %: medziročne sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,7 %, za nízkopríjmové domácnosti o 2,5 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4 %.